Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

150 jongeren van de Entreeopleiding en de opleidingen Onderwijs en Kinderopvang van het ROC Ter AA in Helmond ondernemen maatschappelijke activiteiten bij o.a. zorginstellingen, sportverenigingen en wijkteams. Tijdens een kick-off event worden jongeren geïnspireerd door andere jongeren die zich al inzetten voor deze organisaties. Na dit event schrijven deelnemers zich in en geven ze hun voorkeuren aan voor het thema en de doelgroep. Jongeren mogen bestaande projecten kiezen of een eigen project opzetten. Ze organiseren bijvoorbeeld een scootmobiel safari voor ouderen of activiteiten voor jonge wijkbewoners. De deelnemers voeren de activiteiten gedurende 10 maanden uit. Ze krijgen begeleiding van een coach en ontvangen ondersteuning van docenten.

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

We Are. In Charge levert deelnemers inzicht in hun eigen talenten en drijfveren én geeft een boost aan de persoonlijke ontwikkeling. Door het project waar de deelnemers zich ook inzetten, krijgen ze een concreter beeld van hun vaardigheden en toekomst. Deelnemers krijgen de ruimte om hun talenten in te zetten en gaan in de praktijk aan de slag. Jongeren werken tijdens het project gericht aan competenties en ontvangen hier badges voor. Deze badges komen op een digitaal competentiepaspoort te staan. Zo vergroten de deelnemers hun kansen op de arbeidsmarkt.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Bij de organisaties die meedoen ontstaan nieuwe ideeën door de samenwerking met jongeren en een beter inzicht in wat de behoeften zijn onder jongeren. Ook zorgt de samenwerking met jongeren voor een grotere bekendheid van deze organisaties onder jongeren. Doordat jongeren sociaal actief worden in hun eigen leefomgeving en anderen helpen, wordt de sociale veerkracht van de gemeenschap vergroot.

Onderzoeksvragen voor het project MDT

  • Welke activiteiten/projecten sluiten het meest aan bij de behoefte van de verschillende doelgroepen en hoe worden deze gewaardeerd?
  • Hoe wordt de begeleidingsstructuur gewaardeerd?
  • Hoe wordt de integratie van een deel van de MTD in het onderwijs door jongeren en docenten gewaardeerd?

Doelgroep

Jongeren van de Entreeopleiding en de opleidingen Onderwijs en Kinderopvang van het ROC Ter AA in Helmond

Regio

Noord-Brabant

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website