Projectomschrijving

De MDT-reis

Jongeren uit Zuidoost-Noord-Brabant kunnen zowel binnen als buiten schooltijd aan de slag bij een privaat bedrijf, publieke organisatie of sociale onderneming. Ze kunnen kiezen uit 4 tracks met challenges. De jongeren kunnen een eigen challenge bedenken, met als voorwaarde dat ze zich inzetten voor een ander en/of de samenleving. Ook kunnen ze aansluiten bij een bestaande challenge, zoals het organiseren van een creatieve activiteit voor mensen met een verstandelijke beperking in de wijk. Met een work challenge doen jongeren praktijkervaring op en leren ze ondernemersvaardigheden. En bij de social start-up challenge leren jongeren ondernemersvaardigheden en krijgen ze ondersteuning bij het schrijven van een eigen ondernemingsplan. Voorbeelden zijn het opzetten van een eigen kledinglijn of een stichting die zich inzet voor een goed doel.

De jongeren die aan dit reguliere MDT-project meedoen worden gecoacht door jongerenwerkers van LEVgroep, docenten van SUMMA college, coaches van Bijzonder Jeugdwerk en anderen. De jongeren zijn gedurende hun hele MDT-traject ‘in charge’ en worden gestimuleerd om hun talenten en kwaliteiten in te zetten voor de kwetsbaren in hun nabije omgeving. Ze worden gemotiveerd om hun talenten en kwaliteiten naar een hoger niveau te tillen en worden zich bewust van hun drijfveren en de sociale impact die zij kunnen hebben. De MDT-reis wordt afgesloten met een door de jongeren zelf georganiseerd event, waar ze hun eigen challenges presenteren en het MDT-certificaat ontvangen.

Betekenis

  • Voor jongeren

Jongeren krijgen inzicht in (verborgen) talenten en drijfveren en leren belangrijke vaardigheden en competenties die hun kansen op de arbeidsmarkt en in hun persoonlijke leven vergroten. Ze krijgen meer begrip voor mensen uit verschillende culturen en achtergronden, leren hoe zij een positieve impact kunnen hebben op hun leefomgeving en op anderen en hoe belangrijk dat is voor hun eigen zelfvertrouwen, geluk en welzijn én dat van anderen.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of samenleving

De deelnemende organisaties krijgen dankzij dit MDT-project extra capaciteit om hun doelstellingen te behalen. Ook levert de samenwerking met jongeren nieuwe ideeën op en geeft het een beter inzicht in de behoeften van jongeren en hoe hier het beste op aan te sluiten. De sociale veerkracht van de gemeenschap wordt groter omdat jongeren sociaal actief worden in hun eigen stad en anderen helpen. Daarnaast versterkt het project sociale cohesie en inclusie door verbindingen te creëren tussen groepen die elkaar normaal gesproken niet zouden ontmoeten. De succesverhalen kunnen bovendien anderen aansporen om ook sociaal actief te worden. Dit leidt uiteindelijk tot meer duurzame maatschappelijke participatie.

Doelgroep

Jongeren van 14 t/m 27 jaar.

Regio

Zuidoost-Noord-Brabant.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website