Projectomschrijving

De MDT reis

De deelnemende jongeren van Wake up your mind! gaan een gemeenschappelijk doel achterna: een actieve bijdrage leveren aan de maatschappij. Samenwerking en gelijkwaardigheid staan centraal. De cursussen die ze tijdens het project kunnen volgen, helpen hierbij.
De reis start bijvoorbeeld met een kampeerweekend of dag vol activiteiten waar de jongeren met elkaar kennismaken. Dat zorgt voor verbinding. Dan creëren zij in groepen van 10 deelnemers hun eigen project om mensen met verschillende achtergronden met elkaar te verbinden. Dit vraagt om creatieve input en ondernemerschap. De jongeren leren brainstormen, bedenken samen concrete haalbare plannen en gaan dit samen uitvoeren. Voorbeelden van projecten zijn: een sportdag organiseren voor vluchtelingkinderen in een azc, of een interculturele eetavond verspreid door de stad op fietsafstand organiseren.

Betekenis

  • Voor jongeren

Deelnemers krijgen een uitgebreid netwerk en nieuwe kennis. Zo nemen zij deel aan de  basiscursus van VluchtelingenWerk. Ook zijn er landelijke cursussen en trainingen. Over coachingsvaardigheden bijvoorbeeld, of intercultureel werken. Verder ontvangen de jongeren een persoonlijk passende ‘beloning’ zoals een referentie op LinkedIn, hulp bij het aanmelden bij een opleiding of hulp bij het maken van een cv. Door de samenwerking met jonge statushouders krijgen zij meer begrip en betrokkenheid met elkaar. Wake up your mind! is daarnaast een goede werkplek voor de statushouders om de Nederlandse taal beter te beheersen. Na deelname ontvangen alle deelnemers een certificaat om toe te voegen aan hun cv.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Bij Vluchtelingenwerk zijn weinig jonge vrijwilligers betrokken. Maar jonge statushouders willen juist graag leeftijdgenoten ontmoeten. Dat gaat niet vanzelf. Wake up your Mind!  brengt een nieuwe groep vrijwilligers met vernieuwende ideeën en een frisse inbreng.
Met deze MDT leren jongeren om open te staan voor anderen en om te gaan met verschillen. Zo ontstaat wederzijds begrip, flexibiliteit en meer aanpassingsvermogen. Daarmee draagt dit project ook bij aan de omarming van diversiteit waardoor ook jonge vluchtelingen kunnen meedoen aan de maatschappij.  

Doelgroep

Nederlandse jongeren en jonge statushouders van 17 tot 27 jaar

Regio

Landelijk

Gerelateerde links

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website