Projectomschrijving

De MDT-reis

Jongeren kunnen als MDT’er aan de slag bij een reddingsbrigade, zwemvereniging of zwembad. Samen met andere MDT’ers gaan ze bijvoorbeeld evenementen beveiligen op een rescue board, als lifeguard zwemmers in de gaten houden of assisteren bij het zwemles geven aan asielzoekers.  Deze MDT biedt jongeren alle kansen om zich hiervoor te kwalificeren, hun talenten te ontwikkelen en andere jongeren te ontmoeten.

Eerst bespreken de deelnemers hun wensen en voorkeuren met een coach. Deze MDT begint altijd met leren te reanimeren en een AED leren gebruiken. Hiervoor worden geneeskundestudenten als MDT’er ingezet. De jongeren ronden vervolgens ook de complete EHBO-opleiding af. Dan volgt de toepassing in de praktijk. De jongeren verschillende zwem- en survivalvaardigheden in het zwembad. Samen leveren de MDT’ers een belangrijke bijdrage aan de veiligheid van alle Nederlanders in, op en langs het water.

Tijdens landelijke bijeenkomsten ontmoeten de jongeren elkaar om ervaringen uit te wisselen en nieuwe dingen te leren op het gebied van waterhulpverlening. Ze sluiten hun MDT af met een EHBO-diploma en een persoonlijk evaluatiegesprek waarin ze ook bespreken wat ze na hun MDT zouden willen doen.

Dit project is een vervolg op de succesvolle proeftuin Reddingsbrigade Nederland.

Betekenis

  • Voor jongeren

Jongeren leggen met deze MDT een basis voor hun toekomst. Binnen de samenwerkende organisaties verrichten zij maatschappelijk nuttige activiteiten en ze krijgen een kijkje in de keuken van de veiligheidsketen. Zo ervaren ze wat het is om verantwoordelijkheid te dragen. Daarnaast leren ze samenwerken en omgaan met gevaren. Jongeren behalen (inter)nationaal erkende diploma’s die van grote waarde zijn bij een vervolgopleiding, stage of baan.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

De reddingsbrigades, zwemverenigingen en zwembaden krijgen met deze MDT de kans om meer jongeren aan zich te binden en hen te interesseren voor hun werk. Voor scholen en opleidingsinstituten biedt deze MDT een kans om jongeren die uitstromen via deze route een mooie startkwalificatie te bieden, bijvoorbeeld bij de deelnemende organisaties. De samenleving heeft ook baat bij dit traject. Jongeren dragen niet alleen bij om de hulpverlening en het toezicht in en op het water te verzorgen maar ook in de samenleving. Thuis, op straat of in hun wijk: overal kunnen zij levens redden.

Doelgroep

Jongeren van 14 tot 27 jaar die kunnen zwemmen uit alle lagen van de bevolking

Regio

Landelijk

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website