Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Tijdens het Urban Talentz project gaan kwetsbare jongeren als vrijwilliger aan de slag. Ze worden gekoppeld aan organisaties uit verschillende sectoren: duurzaamheid, media of welzijn bijvoorbeeld. Vrijwilligerswerk kan bijvoorbeeld bestaan uit het geven van computerles aan statushouders. Daarbij geldt dat de focus ligt op de interesses en beweegredenen van de deelnemers, voor een positieve leerervaring. Elke deelnemer volgt 2 startmodules in NetwerkSkills en WorkSkills. Ook kunnen ze extra trainingen volgen, bijvoorbeeld op het gebied van ICT of media. En werkloze jongeren kunnen hun kansen op betaald werk vergroten door te kiezen voor een uitgebreider trainingstraject. Elke deelnemer krijgt voor de duur van het project een coach.

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

Tijdens Urban Talentz ontwikkelen de jongeren hun talenten, breiden ze hun netwerk uit en vergroten ze hun toekomstperspectief.  Ze volgen trainingen en doen zo nieuwe vaardigheden op. Naast de 2 startmodules hebben ze keuze uit bijvoorbeeld een mediatraining of creatieve workshops. Na afronding van de MDT ontvangen de deelnemers een certificaat en referenties voor op het cv. Ook is er ruimte voor ‘fun’: het project wordt afgesloten met een festival.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

De focus ligt tijdens dit project op kwetsbare jongeren met een migratieachtergrond: een groep die zich vaak buitengesloten voelt. Ze worden tijdens Urban Talentz gemotiveerd om hun multiculturele talenten te benutten, mee te doen in de samenleving en op die manier de sociale inclusie te vergroten.

Bij de deelnemende organisaties ontstaat meer diversiteit onder de vrijwilligers. Ook is de aanwas van vrijwilligers groter, hierdoor kunnen bedrijven aan de slag met het uitvoeren van maatschappelijk verantwoorde projecten.

Onderzoeksvragen voor het project maatschappelijke diensttijd

  • Dragen informatiebijeenkomsten over vrijwilligerswerk bij aan een groei in het aantal jongeren dat zich inzet voor de maatschappij?
  • Motiveert het trainingsprogramma en de begeleiding de jongeren om vrijwilligerswerk te doen?
  • Krijgen de deelnemers door de MDT een duidelijker beeld over hun toekomstperspectief en hun plek op de arbeidsmarkt?
  • Bevordert de MDT sociale inclusie?

Doelgroep

Jongeren van 14 tot 30 jaar (met een focus op kwetsbare jongeren met een migratieachtergrond)

Regio

Noord-Holland

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website