Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Urban Talentz 2.0 (UT 2.0) is een multicultureel platform dat jongeren MDT-plekken aanbiedt die passen bij hun (leer)behoefte en beschikbare tijd. Voordat de deelnemers aan de slag gaan bij een MDT-plek naar keuze, nemen zij eerst deel aan een persoonlijk en intensief trainingstraject dat focust op talentontwikkeling. Dit traject begint met een aantal basisgroepstrainingen: ‘WorkSkills’, ‘NetwerkSkills’ en ‘LifeSkills’. Vervolgens kunnen jongeren extra trainingen volgen die aansluiten bij hun voorkeur en behoeften, op het gebied van bijvoorbeeld ICT, cultuur, sport, duurzaamheid en media. Deelnemers krijgen hierbij individuele begeleiding van een coach. Bovendien leren ze via het aanvullende ‘MyLifeStory-programma’ hun eigen verhaal vorm te geven en te delen. Zo worden jongeren zich bewust van hun rol binnen, en de verantwoordelijkheid over, hun leven en de relaties met anderen.

UT 2.0 is de doorontwikkeling van proeftuin Urban Talentz.

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

Deelnemers doen nieuwe kennis en vaardigheden op, (ontdekken en) ontwikkelen hun talenten. Die ‘oogst’ heeft positieve impact op hun persoonlijke ontwikkeling: ze krijgen meer zelfvertrouwen en hebben de kans hun identiteit te ontwikkelen. Daarnaast komen de jongeren in aanraking met jongeren van verschillende onderwijsniveaus, achtergronden, leeftijdscategorieën en arbeidssituaties, én met andere groepen volwassenen. Dit bevordert sociale cohesie, en breidt tegelijkertijd hun netwerk uit. Na Bovendien afloop ontvangen ze een certificaat dat, samen met de opgedane ervaringen, kansen op stage- en werkplekken vergroot. Tot slot brengen de jongeren maatschappelijke impact teweeg in diverse sectoren.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

UT 2.0 bevordert verbinding, participatie en sociale inclusie. De MDT levert jongeren op die positief zijn over zich inzetten voor de maatschappij, aangezien ze de benefits hiervan zelf hebben ervaren. Tegelijkertijd biedt het organisaties meer diversiteit onder vrijwilligers, een groter aanwas aan vrijwilligers. Dit maakt het gemakkelijker meer en/of maatschappelijk verantwoorde activiteiten aan te bieden.

Doelgroep

Álle jongeren en jongvolwassenen tussen de 14 en 30 jaar, inclusief kwetsbare jongeren.

Regio/gemeente(n)

Aalsmeer, Almelo, Almere, Amstelveen, Amsterdam, Barneveld, Beverwijk, Dronten, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Harderwijk, Heemskerk, Hengelo, Landsmeer, Ouder-Amstel, Purmerend, Rotterdam, Weesp, Zaanstad, Zwolle.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website