Projectomschrijving

MDT-reis

Wil je als jongere meer inzicht in jezelf krijgen, dan kun je meedoen aan de MDT ‘Trek die JAS aan’. Daarin ontwikkelen jongeren zich tot een ‘sfeerkeeper’: zij leren de sfeer en daarmee de sociale veiligheid en leefbaarheid in hun omgeving te verbeteren. Zij krijgen een theoretische basis mee en doen direct op verschillende maatschappelijke locaties praktijkervaring op. Of dat nu op een school of bibliotheek is, in hun buurt of wijk, of op een sportvereniging. Ze kunnen bijvoorbeeld surveilleren in hun wijk of bij een voetbalveld. Daarbij leren zij andere jongeren aan te spreken op ongewenst gedrag. Of zij begeleiden medescholieren met strafcorvee bij het opruimen van zwerfafval. Ook leren zij te bemiddelen bij conflicten tussen winkeliers en jongeren die overlast geven. Of ze helpen mee bij school- en buurtevenementen. Allemaal manieren om te leren relaties te leggen en samen te werken. Zo ontdekken zij waar hun hart ligt, wat hun kwaliteiten zijn en hoe zij zich nuttig kunnen maken voor de maatschappij.

Betekenis

  • Voor jongeren

‘Trek die JAS aan’ stimuleert jongeren om zichzelf te ontwikkelen door een combinatie van leren en werken en geeft hen daarmee een toekomstperspectief. Zij leren om te gaan met conflicten en interculturele verschillen en hoe zij zich kunnen verplaatsen in een ander. Daarbij komen verbale en non-verbale communicatievaardigheden aan bod. Dit helpt hen meer inzicht in zichzelf te krijgen.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

De deelnemers van ‘Trek die JAS aan’ dragen met hun inzet bij aan een leefbare en sociaal veilige school en buurt. De scholen en organisaties die meewerken doen veel kennis op over straat- versus burgercultuur en jongerencultuur versus organisatiecultuur. Zo kunnen zij beter meegaan in maatschappelijke ontwikkelingen die vaak beginnen onder jongeren. Continu leren van elkaars ervaringen, dat is de rode draad in ‘Trek die JAS aan’, voor jongeren én deelnemende organisaties.

Doelgroep

Jongeren tussen de 14 en 20 jaar oud, van vmbo- tot vwo-niveau.

Regio

Noord-Limburg, Midden-Limburg, Zuid-Oost Brabant.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website