Projectomschrijving

De MDT-reis

In een team van gemiddeld 20 deelnemers ontdekken jongeren hun talenten, en hoe ze die (ook) in kunnen zetten voor anderen. Ze komen gedurende 6 maanden iedere week 5 uur bij elkaar. In die tijd volgen ze inspirerende workshops en leren ze via allerlei spelvormen waar ze goed in zijn, wat ze willen en kunnen. Daarnaast werken ze in teamverband en onder begeleiding van coaches aan ‘challenges’. Dat zijn maatschappelijke activiteiten voor mensen waar ze normaal niet zo snel mee in contact komen: (eenzame) senioren, alleenstaande ouders, mensen met een beperking, mantelzorgers, zorgverleners, enzovoort. Ze organiseren bijvoorbeeld een swingbingo voor mantelzorgers, bakken gezonde muffins voor eenzame ouderen, of maken een rap om aandacht te vragen voor de problemen van tienermoeders. Die activiteiten voeren ze uit in de wijk en bij maatschappelijke organisaties. De eerste 12 weken van deze MDT volgen de jongeren onder schooltijd. De activiteiten van de laatste 8 weken vinden buiten schooltijd plaats. Het programma wordt afgesloten met een eindgala. Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat, dat ze kunnen gebruiken voor hun cv.

Betekenis

  • Voor jongeren

Jongeren verbeteren tijdens dit MDT-programma vaardigheden als samenwerken, communiceren, plannen en organiseren. Ze vergroten hun netwerk en worden zich meer bewust van hun talenten en ambities. Ook werken ze aan hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Ze doen interessante en praktische ervaringen op die mooi staan op hun cv en hun het gevoel geven van meerwaarde te zijn voor de maatschappij. Daarnaast krijgen jongeren die tijdens de beperkingen wegens corona dreigden uit te vallen, via The Real Social @ School weer meer structuur, sturing en contacten. Dat kan hun motivatie en schoolprestaties verbeteren.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Met hun projecten dragen de jongeren bij aan de aanpak van belangrijke maatschappelijke thema’s als eenzaamheid, overgewicht en integratie. Netwerkpartners en deelnemende organisaties krijgen meer inzicht in de belevingswereld van jongeren. En ze krijgen de kans jongeren te enthousiasmeren om zich in te zetten voor maatschappelijke organisaties. Dat kan zorgen voor nieuwe vrijwilligers of misschien wel toekomstige werknemers.

Doelgroep

Jongeren van 14 t/m 23 jaar die voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs volgen. Er is extra aandacht voor jongeren die dreigen uit te vallen en voor vroegtijdige schoolverlaters.

Regio/gemeente(n)

Leiden, Zoetermeer, Den Haag, Gouda

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website