Projectomschrijving

De MDT-reis

The NXT Chapter is een stevig MDT-traject van gemiddeld 2 dagen per week, maximaal 6 maanden lang, afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van de jongere zelf. Ze krijgen de kans om hun sociale vaardigheden en netwerk te versterken en praktische kennis op te doen die ze thuis, tijdens werk en opleiding kunnen inzetten. Er zijn verschillende coaches betrokken die hen persoonlijk en in groepsverband begeleiden.

In het begin van de MDT-reis ligt de nadruk op groepsvorming, verwachtingen en mogelijkheden van het programma. Vervolgens zetten de jongeren zich in voor de samenleving via sociale missies, vrijwilligersprojecten bij gastorganisaties of eigen maatschappelijke wensen. Daarbij krijgen ze via workshops praktische tips over thema's waar ze vroeg of laat mee te maken krijgen. Bijvoorbeeld financiële zaken, plannen en omgaan met stress.

Aan het einde van de reis blikken de jongeren terug op het programma, maar vooral ook vooruit. Daarbij staat de vraag centraal: wat heb ik geleerd en hoe ga ik dat in het vervolg gebruiken? Ze ontvangen een certificaat en het blijft mogelijk om contact te houden met de coaches.

Betekenis

  • Voor jongeren

Jongeren werken in deze MDT aan de ontwikkeling van persoonlijke, sociale en werknemersvaardigheden. Ze leren over zichzelf, krijgen inzicht in hun talenten en mogelijkheden en leren over hun functioneren en het samenwerken in een groep. Doordat ze iets nieuws doen, verrijken ze hun leefwereld. Ze bouwen aan zelfredzaamheid, zelfvertrouwen en weerbaarheid. De jongeren werken gestructureerd aan de toekomst en oriënteren zich op de arbeidsmarkt. Concreet levert dit de jongere een beter toekomstperspectief op en een betere kans op werk.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Zowel de jongeren als de nieuwe contacten vinden een gemene deler in ofwel de activiteit, het doel of de locatie. Ze ontmoeten elkaar en er ontstaat meer openheid naar de ander. Ook ontstaat er een gevoel van betrokkenheid en soms zelfs verantwoordelijkheid voor de ander.
Jongeren zonder netwerk of die moeilijk contact leggen worden actief betrokken in een groep en krijgen de kans om ergens bij te gaan horen. Het maakt dat ze zich beter thuis voelen in Dordrecht en in onze (Nederlandse) samenleving. En door de kennismaking met het vrijwilligers(net)werk, het gevoel van waardering en hun maatschappelijke bijdrage is de jongere in de toekomst meer betrokken bij maatschappelijke ontwikkelingen en mogelijk sneller bereid om daar ook zelf actief een bijdrage aan te leveren (actief burgerschap).
De inbreng van jongeren helpt scholen en werkgevers bij het realiseren van hun plannen en voldoen aan subsidievoorwaarden. Ze leren om beter aan te sluiten op de wensen en behoeftes van jongeren als het gaat om inzet, beloning, dromen en ontwikkeling. Ze krijgen er meer gemotiveerde jongeren voor terug, die later misschien als werknemer of vrijwilliger voor hun organisatie aan de slag gaan.

Doelgroep

Jongeren die tussen twee opleidingen zitten en geen werk hebben.

Regio

Drechtsteden

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website