Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Hoe krijg je studenten actief als vrijwilliger? Door een spelelement in te bouwen, door hen te belonen én goed te begeleiden. Dat is het idee achter het programma The Karma Factory. Samen met een peer coach, zelf ook een jongere, bepalen deelnemers eerst op basis van hun talenten en interesses waar zij aan de slag willen gaan. Ze kunnen bijvoorbeeld een sporttoernooi organiseren, helpen in een verzorgingstehuis of bij een sportclub. Voor elk uur dat ze iets doen voor een ander krijgen ze karmapunten. Via een webapp kan de deelnemer zijn eigen voortgang zien. Ook weet hij precies hoeveel karmapunten hij nog moet halen voor de volgende beloning. Dat kunnen bijvoorbeeld bioscoopkaartjes zijn, of toegang tot attractieparken, festivals of concerten. De deelnemers krijgen begeleiding via WhatsApp. Ook kunnen deelnemers twee dagen per week binnenlopen bij de Young Society In-housedesk op het Nova College.

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor de jongeren

Jongeren gaan zich op basis van hun eigen interesses inzetten voor de maatschappij. Aan het eind van het traject hebben de jongeren van het Nova College een positievere houding ten opzichte van vrijwilligerswerk. Ze weten meer én ze zijn meer bereid om zich in te zetten voor de maatschappij.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Zowel voor het Nova College als voor Young Society levert dit project inzichten op over de

maatschappelijke diensttijd; beide partijen doen ervaring op met het motiveren van jongeren om vrijwilligerswerk te doen.

Onderzoeksvragen voor het concept MDT

  • Hoe kunnen we mbo-jongeren motiveren om zich in te zetten voor de maatschappij?
  • Wat voor begeleiding hebben de jongeren nodig bij een concept als de ‘maatschappelijke diensttijd’? 
  • Wat is de beste manier om de maatschappelijke diensttijd onder jongeren te promoten?

Doelgroep 

9.000 studenten van mbo-instelling Nova College, tussen de 16 en 25 jaar oud

Regio

Hoofddorp, Haarlem en Beverwijk

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website