Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Jongeren die van waarde willen zijn voor hun omgeving, gaan samen met een buddy aan de slag met een eigen droom met maatschappelijke impact. Dit kan van alles zijn: van een pannenkoekenfeest voor ouderen tot een integratiefeest in een nieuwe wijk. Samen met een DreamCoach delen zij deze droom op in kleinere, haalbare doelen. De DreamCoach helpt ook bij het opzetten van een plan van aanpak en denkt mee welke vaardigheden de deelnemer nodig heeft voor zijn of haar Dream Challenge. Zo nodig kunnen de jongeren (online) trainingsmodules volgen via de Academie voor Zelfstandigheid. Zo werken ze stap voor stap toe naar het eindresultaat. Het traject wordt afgesloten met de uitreiking van het Dream Challenge certificaat en een mooi feest. Na afronding kunnen deelnemers zich via de Academie voor Zelfstandigheid specialiseren, bijvoorbeeld in zelfredzaamheid. 

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

Deelnemers ervaren dat zij van waarde zijn en met hun talent een bijdrage kunnen leveren aan iets waar andere mensen blij van worden. Ze krijgen de mogelijkheid iets bij te dragen aan de maatschappij, leren waar hun talenten liggen en hoe ze die kunnen ontwikkelen. Daarnaast werken ze aan hun zelfvertrouwen en leggen ze nieuwe contacten. Elke challenge krijgt een werkbedrag en de jongeren krijgen onkosten vergoed.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Met hun maatschappelijke meerwaarde laten deelnemers zien dat iedereen met zijn talent een bijdrage kan leveren aan de sociale cohesie van de samenleving. Er ontstaat meer waardering en begrip voor de doelgroep en de maatschappij wordt creatiever in het inzetten van mensen met afstand tot de maatschappij. 

Doelgroep

Jongeren met een verstandelijke beperking

Regio/gemeente(n)

Landelijk
 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website