Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Projectmedewerkers van ’t Stationnetje maken samen met de jongeren een programma van 12 weken met diverse activiteiten waardoor zij op verkenning gaan naar hun eigen kansen en talenten. Dit vindt plaats in een eigen ‘vrijplaats’, namelijk het leegstaand stationsgebouw in Hurdegaryp. Een gebouw zonder een bepaalde (negatieve) connotatie, dat goed bereikbaar is en dat op deze manier na jaren een maatschappelijk invulling krijgt.

Na deze verkenningsperiode gaan de jongeren hetgeen ze hebben ervaren en in de praktijk brengen bij een vereniging, organisatie of maatschappelijk initiatief voor een periode van zes tot negen maanden. De jongeren werken in deze periode niet alleen aan hun eigen doelstellingen, maar ook aan die waar de vereniging, organisatie of maatschappelijk initiatief in de regio voor staan.

Doel van ’t Stationnetje is vooral dat jongeren ontdekken wat hun toegevoegde waarde is voor de samenleving. Om hierachter te komen gaan de deelnemers op onderzoek uit en experimenteren. Hoe dit er precies uitziet, is voor elke jongere anders. Het kan dus om andere inzet gaan dan de klassieke vorm van vrijwillige inzet. Voor het hele traject geldt: “fouten maken mag, want daar leer je het meeste van”.

Gedurende de deelname aan het project krijgen de jongeren begeleiding van een coach.

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

Jongeren leren en ontdekken tijdens dit project dat zij van waarde zijn voor de samenleving. Daarnaast leren jongeren tijdens dit project hun eigen grenzen kennen, kansen te ontdekken en ideeën vorm te geven. Wanneer ze aan de slag gaan voor een vereniging of organisatie leren ze veel over (samen)werken binnen een meer professionele omgeving.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Door dit project krijgen maatschappelijke organisaties de kans om met jongeren samen te werken. De jongeren kunnen ideeën bedenken en projecten uitvoeren waar de maatschappelijke organisaties zelf niet hadden gedacht hadden of die zij zelf niet hadden uitgevoerd. Bijvoorbeeld omdat het niet hun leefwereld is of hun interesse niet heeft.

Onderzoeksvragen voor het project MDT

  • Geeft de proeftuin maatschappelijke diensttijd (’t Stationnetje) kansen voor het ontwikkelen van toekomstperspectief? Zo ja, welke zijn dat dan?
  • Onder welke voorwaarden willen jongeren zich vrijwillig inzetten?
  • Wat is de maatschappelijke impact doordat jongeren een actieve rol innemen in de samenleving met hun talent/idee?
  • Wat moet KEaRN Welzijn faciliteren zodat talenten en ideeën ruimte krijgen bij partners en bedrijven?

Doelgroep

Jongeren van 14 tot 30 jaar uit de regio die niet naar school gaan, afstand tot werk hebben, dreigen uit te vallen bij school of werk of die om persoonlijke redenen zich verder willen ontwikkelen.

Regio

Friesland, gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website