Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Vijftienhonderd jongeren worden uitgedaagd om een of meerdere maatschappelijke problemen in Leeuwarden aan te pakken. Deze heroes die een challenge aangaan, dagen hun vrienden ook weer uit. Het resultaat: honderden jongeren organiseren activiteiten – van iPad-lessen voor ouderen tot inzamelacties voor de voedselbank – om Leeuwarden en omgeving nóg fijner te maken. WELLZO werft eerst vijf jongeren om het programma op onder andere scholen te introduceren. Zij formeren ook het Super Heroes Team: acht jongeren, een jongerenwerker en een programmacoördinator die het programma verder introduceren bij vrijwilligersorganisaties en sociale wijkteams. Ook haalt het team maatschappelijke challenges op. Tegelijkertijd dagen de teamleden nieuwe jongeren uit, bijvoorbeeld met gastcolleges en inzet van bekende (Friese) vloggers. 

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor de jongeren

De jonge helden krijgen de tijd en ruimte om hun netwerk uit te breiden en eigen talenten te ontdekken. Bovendien leren ze veel organisaties kennen en krijgen ze meer zicht op wat speelt in de samenleving. Na 156 uur inzet ontvangen ze een certificaat en mogen ze een geschenk uitzoeken.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

WELLZO en de samenwerkingspartners vergroten hun lerend vermogen door een nieuwe methode toe te passen van samenwerken, organiseren, werven, begeleiden en belonen. Organisaties die plek vrijmaken voor de heroes krijgen extra capaciteit om hun doelen te realiseren en kunnen werken aan hun eventuele imagoprobleem. Ook versterkt dit project de sociale infrastructuur van Leeuwarden en omgeving. 

Onderzoeksvragen voor het concept MDT

  • Hoe dagen we jongeren (letterlijk) uit om vrijwilligerswerk te doen?
  • Hoe komen vrijwilligersorganisaties af van het stoffige beeld dat jongeren veelal van deze organisaties hebben?
  • Hoe laten we jongeren zelf de lead nemen in de invulling van hun MDT? En wat is daarvan de meerwaarde?

Doelgroep 

Jongeren van 16 tot 27 jaar uit Friesland

Regio

Friesland (accent op gemeente Leeuwarden)

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website