Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Binnen dit project gaan studenten sporten samen met een jeugdzorgjongere. Voor jongeren met gedragsproblemen is de stap om te gaan sporten vaak groot, terwijl sporten zo goed is. Tijdens een Sport-Matching-Event maken studenten en jeugdzorgjongeren kennis met elkaar en met het sportaanbod. Ze worden op basis van hun interesses gematcht, waarna ze een sportclinic volgen. Als er een klik is, worden ze voor drie maanden sportvrienden. Na drie maanden kunnen ze nog een traject doen of ze kunnen samen lid worden van een sportvereniging. 

Doelen/beoogd resultaat 

  • Voor de jongeren

Sportvrienden is geslaagd als meer jeugdzorgjongeren sporten en als studenten de invulling van hun maatschappelijke diensttijd als waardevol ervaren. Studenten vergroten hun sociale vaardigheden en ze zijn van betekenis voor leeftijdsgenoten die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Omdat ze als rolmodel gezien worden, groeit hun eigenwaarde. In overleg met de opleiding krijgen ze studiepunten, en daarnaast een certificaat, een sportcadeaubon en gratis sportlessen.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Jongeren die niet vanzelfsprekend meedoen aan sport, worden ondersteund om dit wel te doen. Dit leidt tot inclusie. Sport is een zinvolle vrijetijdsbesteding, waarbij een breder netwerk ontstaat. Vaak ontbreekt dit in de directe omgeving van jeugdzorgjongeren waardoor ze het gevoel hebben er alleen voor te staan. 

Het project leidt ook tot nieuwe samenwerkingsverbanden tussen jeugdzorg en opleidingen en ketenpartners, waardoor ze een grotere groep kinderen en jongeren kunnen bereiken. 

Onderzoeksvragen voor het concept MDT

  • Welke rol kunnen studenten spelen voor de jeugdzorgjongeren?
  • Hoe kunnen we de doelgroepen het beste bereiken en motiveren?
  • Welke beloningen blijken het meest effectief? 
  • Wat zijn de effecten van de MDT op korte en lange termijn? 

Doelgroep

Eerstejaars studenten Hogeschool Utrecht en derdejaars studenten ROC Utrecht 

Regio

Utrecht

Meer informatie

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website