Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Buitenspelen is essentieel voor de gezonde ontwikkeling van elk kind. Jantje Beton leidt jongeren op tot ‘expert in spelen’. Ze leren speelactiviteiten begeleiden in speeltuinen, tijdens vakantieperiodes. Het trainingsmodel is een groeimodel en bevat drie trainingen: speelambassadeur, senior speelambassadeur en hoofd speelambassadeur. In dit project starten de jongeren als speelambassadeur, waarbij ze werken aan een leuk en gevarieerd speelaanbod voor kinderen. Ze helpen mee bij de uitvoering en begeleiden kinderen bij verschillende activiteiten. Jongeren volgen eerst een training en een pilot-dag, waarna ze vier weken lang in de zomervakantie werken in een speeltuin. Afhankelijk van interesses, tijd en vaardigheden bepalen jongeren of zij ook de overige twee trainingen willen doen. Ook kunnen zij zich inzetten voor de uitvoering van het project. Belangrijke taken daarbij zijn: communicatie, fondsenwerving, logistieke taken en beleid maken. 

Doelen/beoogd resultaat 

  • Voor de jongeren

Jongeren leren omgaan met kinderen, verantwoordelijkheid nemen en activiteiten begeleiden. Ze maken nieuwe vrienden, geven hun sociale vaardigheden een boost en vergroten competenties zoals samenwerken en organiseren. Hiervoor ontvangen ze een certificaat, een getuigschrift en een wettelijke vrijwilligersvergoeding van maximaal €150 per maand.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Voor Jantje Beton zijn speeltuinen belangrijke plekken, waar kinderen lekker kunnen spelen. Spelen is niet alleen leuk, maar ook belangrijk voor een gezonde ontwikkeling. Het project ontzorgt vrijwilligers van speeltuinverenigingen in het organiseren van kinderactiviteiten in de speeltuin.

Onderzoeksvragen voor het concept MDT

  • Is de MDT een passende vorm voor het speeltuinwerk? 
  • Sluit dit goed aan bij de ontwikkelkansen voor jongeren?
  • Werkt het en wat levert het speeltuinen op?
  • Wat werkt wel en niet in de samenwerking tussen jongeren, speeltuinen en kinderen?
  • Heeft de VDS-methodiek ook in Nederland kans van slagen?

Doelgroep 

Jongeren van 16 t/m 25 jaar met verschillende opleidingen en achtergronden

Regio

Ede, Roosendaal en Groningen

Meer informatie

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website