Projectomschrijving

De MDT-reis

Wie kan beter aangeven wat jongeren belangrijk vinden dan zijzelf? Speaking Minds MDT brengt een dialoog op gang tussen beleidsmakers en jongeren van het vmbo over een relevant kinderrechtenvraagstuk. Daar komt een advies uit waar beleidsmakers en politici concreet mee aan de slag kunnen.
Door dit MDT-project leren gemeente en jongeren op het vmbo elkaars leefwereld kennen en zorgen ze samen voor betere en duurzame oplossingen die aansluiten bij hun behoeften.

Deze MDT start met een projectweek waarin de jongeren aan de slag gaan met een actuele kinderrechtenvraag van de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld gaan over armoede, schulden, participatie, gezondheid of vrije tijd. Met hulp van enthousiaste en ervaren trainers krijgen de jongeren meer kennis over hun rechten, over beleidsvorming en beïnvloeding. Ook gaan ze op onderzoek uit, ontmoeten ze beleidsmakers, professionals en (ervarings-)deskundigen.  Al deze ervaringen helpen hen om een weloverwogen advies aan de gemeente te geven.

Vervolgens organiseren de jongeren in het tweede deel van het project een activiteit voor kwetsbare jongeren die past bij hun advies aan de gemeente. Lokale maatschappelijke organisaties/bedrijven en jongerenwerk begeleiden hen daarbij.

Deze MDT wordt afgesloten met een bijeenkomst waarin de jongeren verslag doen van hun actie en de gemeente aan hen terugkoppelt wat er met hun advies is gedaan.

Betekenis

  • Voor jongeren

Jongeren leren nieuwe (organisatorische) vaardigheden, vergroten hun netwerk en leren over hun eigen rechten. Zo doen ze praktische ervaring op die van grote waarde is voor hun toekomst. Verder geeft de kennismaking met beleidsmakers uit de lokale politiek hun meer inzicht in het proces van beleidsvorming. Daardoor krijgen ze het vertrouwen dat hun stem ertoe doet en zij daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen op beleid. Een certificaat voor op hun cv en waardevolle contacten met organisaties en gemeenten vergroten hun kansen op een stage- of werkplek.   

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Jongeren dragen met hun inzet bij aan een inclusievere samenleving omdat ze meer zeggenschap krijgen over zaken die hen aangaan. De gemeente en andere deelnemende organisaties komen meer in direct contact met vmbo-jongeren die hen voorzien van concrete tips om jongerenparticipatie te vergroten en duurzaam in te bedden in de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Dat bevordert de sociale cohesie op lokaal niveau. Deze MDT draagt tot slot bij aan extra aandacht voor kinderrechten in het onderwijs.

Doelgroep

Vmbo-jongeren van 12-17 jaar

Regio

Delfzijl en omgeving, Midden-Limburg, Noord-Friesland, Oost-Groningen, Overig Zeeland, Zuid-Limburg,  Zuidoost-Drenthe, Zuidoost-Friesland, Zuidoost-Noord-Brabant

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website