Projectomschrijving

De MDT-reis

Deze MDT brengt jongeren die dreigen vast te lopen in het onderwijs, vroegtijdige schoolverlaters of jongeren zonder startkwalificatie weer in beweging. Door middel van een reeks van 8 Life Goals-sessies ontdekken zij wat hun talenten zijn en hoe ze deze kunnen inzetten voor anderen. Gezamenlijk sporten is een essentieel onderdeel van deze sessies. Maatschappelijke Sportcoaches en (Ex)topsporters fungeren hierbij als rolmodel om de jongeren te inspireren.

Samen met hun begeleider stelt de jongere een ‘Life Goals plan’: concrete doelen en een wensenlijstje met vaardigheden om te leren. Dan worden ze gematched aan een doe-plek uit het netwerk van Life Goals Nederland of aan een lokale samenwerkingspartner. Dat kan hulp bij een (sport)activiteiten in de wijk zijn, sporten met kwetsbare mensen of werkzaamheden bij een sportvereniging. Eens in de 2 weken komen de jongeren bijeen om samen te sporten en ervaringen te delen. Zo gaan ze samen op reis naar de beste versie van henzelf.

De jongeren sluiten het traject feestelijk af met het organiseren van een sportevenement voor diverse doelgroepen. Om de jongeren een extra podium te geven, worden de sportfestivals gekoppeld aan landelijke initiatieven zoals de Nationale Voetbaldag van de KNVB, de Nationale Sportweek, NL Doet, en European Life Goals Games 2021.

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

Tijdens ‘Set Your Life Goals’ ervaren jongeren dat ze van betekenis zijn voor anderen en echt meetellen. Dat geeft zelfvertrouwen. Met de ‘Life Goals sessies’ leren jongeren hun talenten in de praktijk brengen bij een lokale sportvereniging naar keuze. Hierdoor wordt hun sociale en professionele netwerk vergroot. Als spetterende afsluiting organiseren zij een sportfestival op hun MDT-locatie. Na afloop van het traject beschikken de jongeren over een persoonlijk ‘Life Goals plan’ en een certificaat van deelname.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

De sportverenigingen die meedoen met dit project kijken met andere ogen naar kwetsbare jongeren en ontdekken van hoeveel waarde zij voor hun organisatie zijn. Ook maakt deze MDT jongeren enthousiast voor het werk van sportverenigingen, wat hen een potentieel aan jonge vrijwilligers oplevert. Op het sportfestival ter afsluiting van deze MDT komen de jongeren en alle andere betrokken partijen bij elkaar om samen te sporten, elkaar te ontmoeten, te dansen en te eten.  Hiermee draagt Set Your Life Goals niet alleen bij aan de sociale cohesie binnen de vereniging, maar ook in de samenleving.

Doelgroep

(Kwetsbare) jongeren van 14 t/m 27 jaar

Regio

lkmaar en omgeving, Groot-Amsterdam, Twente, Utrecht, Veluwe, West-Noord-Brabant, Zaanstreek

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website