Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Organiseer maatschappelijke projecten met basisschoolkinderen, helemaal op jouw manier. Dat vraagt de School des Levens van alle gemotiveerde jongeren uit de Schilderswijk. Deelnemers volgen eerst inspiratiesessies en trainingen, gaan naar projectbijeenkomsten en krijgen een-op-een begeleiding. Allemaal op basis van eigen behoeftes en rond thema’s als zelfbeeld, religie en sociale vaardigheden. Vervolgens begeleiden en sturen ze vijf zelf geworven basisschoolkinderen in activiteiten die ze bedenken op basis van behoefte van bewoners in de wijk.

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

Het slechte imago van de Schilderswijk belemmert jonge bewoners in hun ontwikkeling. Ze vinden moeilijker een stage of baan en vinden het lastig aansluiting te vinden vanuit hun leefwereld. De School des Levens daagt hen uit om in actie te komen. Jongeren leren zichzelf beter kennen, ontwikkelen (sociale) vaardigheden, doen positieve ervaringen op en komen zo steviger in hun schoenen te staan. Wanneer ze een diploma ontvangen aan het einde van hun ‘schoolperiode’ zijn zij solide uitgerust om bewuste positieve keuzes te maken met betrekking tot school, werk en vrije tijd. Het officiële certificaat van de School des Levens helpt hen bovendien in de zoektocht naar een baan of stage.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

De jongeren leggen contacten buiten hun gebruikelijke kring in de stad, leren de maatschappij beter kennen en zetten zich in voor hun wijk. Ze worden enthousiast doordat ze betekenisvol bezig zijn, en de kans is groot dat zij zich blijvend gaan inzetten en positieve levenskeuzes zullen gaan maken. Ze ontwikkelen zich tot een positief rolmodel voor hun directe omgeving. Dit concept is schaalbaar naar andere steden en wijken.

Onderzoeksvragen voor het project maatschappelijke diensttijd

  • Welke betekenis heeft de School des Levens in het ontdekken en ontwikkelen van de identiteit van de jongeren?
  • Op welke wijze hebben de jongeren bijgedragen aan de samenleving op basis van hun interesse en passies, en de behoefte van bewoners?
  • Welke succesfactoren en belemmeringen zijn te benoemen bij de ontwikkeling en uitvoerig van de School des Levens? En hoe kan vanuit de leerervaring van de proeftuin het concept van School des Levens als invulling van de maatschappelijke diensttijd worden versterkt?
  • Welke voorwaarden zijn er voor de organisatie en de omgeving voor het succesvol uitvoeren van de School des Levens?

Doelgroep

Jongeren van 17 tot 30 jaar

Regio

Den Haag, Schilderswijk

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website