Projectomschrijving

MDT-reis

Maatschappelijke projecten organiseren, helemaal op jouw eigen manier. En al doende ontdekken wie je bent, wat je kan en wat je wil. Die kans biedt de School de Levens kwetsbare jongeren met de juiste motivatie. De reis start met inspiratiesessies, trainingen en projectbijeenkomsten. Het programma van School des Levens ligt niet vooraf vast; de jongerenwerker op locatie vult dit in, kijkend naar behoeften en interesses van de deelnemers. Met aandacht voor actuele thema’s in de leefwereld van jongeren en media, en het aanbod in theaters en musea. De deelnemers krijgen intensieve professionele begeleiding. Bovendien vervullen deelnemers van 17 tot 27 jaar een mentorrol voor de jongste deelnemers van 14 en 15 jaar.
In deel 2 van het programma zetten deelnemers hun eigen projecten in de wijk op, vanuit hun persoonlijke kwaliteiten, behoeften, interesses en dromen. Dit kan bijvoorbeeld een project zijn op het gebied van sport, welzijn of cultuur. Na een leerzame, leuke maatschappelijke diensttijd ontvangen de jongeren een officieel certificaat van de School des Levens.
Betekenis

  • Voor jongeren

Het slechte imago van een woonwijk belemmert jonge bewoners in hun ontwikkeling. Vanuit hun leefwereld vinden zij moeilijker een stage of baan. School des Levens daagt hen uit om in actie te komen. Jongeren leren zichzelf beter kennen, ontwikkelen (sociale) vaardigheden, doen positieve ervaringen op. Zo komen zij steviger in hun schoenen te staan. Na afloop kunnen zij beter positieve keuzes maken voor school, werk en vrije tijd. Het officiële certificaat van de School des Levens helpt hen in de zoektocht naar een baan of stage.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Door deze MDT-reis ontwikkelen jongeren zich tot een positief rolmodel voor hun directe omgeving. Zo dragen zij bij aan de leefbaarheid en sociale samenhang van de wijk. Dit heeft ook een positieve invloed op de omgeving van volgende generaties. De maatschappelijke organisaties in wijk en stad, politie, scholen, gemeente en de ondernemers profiteren mee door nieuwe inzichten over behoeften in de wijk.

•    Doelgroep

Jongeren van 14 – 27 jaar

•    Regio

Den Haag en agglomeratie, Den Bosch, Eindhoven en het noord- en zuidoosten van
Noord-Brabant.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website