Projectomschrijving

Jongeren doen iets voor een ander en/of de samenleving
Jongeren zijn in actie gekomen om iets te betekenen voor een ander, en hun horizon te verbeden. Jongeren gingen in hun vrije tijd in contact met een eenzame oudere of jongere, waardoor zij hun netwerk uitbreidde. Tevens gingen jongeren de zorgorganisaties binnen die onder druk stonden tijdens Covid.

Jongeren ontwikkelen vaardigheden en werken aan hun persoonlijke ontwikkeling
Binnen Actief Verbonden hebben jongeren nieuwe skills geleerd door buiten hun comfort zone in contact te gaan met anderen. Ook werden door de Skill en Chill avonden nieuwe vaardigheden aangeboden. Tevens kwamen zij in contact met andere jongeren die zich inzetten voor hun medemens.

Mensen van jong tot oud en met verschillende achtergronden ontmoeten elkaar (indien mogelijk)
Actief Verbonden trok jongeren aan van verschillende opleidingsniveaus en achtergronden. Jongeren met een migratie achtergrond met taalachterstand tot aan jongeren met wetenschappelijk niveau. Ook werden al deze verschillende jongeren weer gekoppeld aan ouderen of jongeren die op hun beurt weer verschilden. Ook door in zorginstellingen binnen te komen zijn deze jongeren in aanraking gekomen met mensen die een beperking hebben op verschillende vlakken.

Er wordt ingespeeld op maatschappelijke noden rondom coronavirus
Veel jongeren die zich aanmeldden hadden zelf te kampen met eenzaamheid en gebruikten dit project als een kans hun netwerk uit te breiden. De projecten waren gericht op de ouderen die door Covid te kampen hadden met eenzaamheid. Maar ook het personeelstekort wat speelde in de zorgorganisaties tijdens Covid is een aanleiding voor dit project. We zagen ook tijdens de skill en chill avonden dat jongeren echt nieuwe contacten opdeden en genoten van de ontmoetingen en nieuwe ervaringen die voor een lange tijd niet mogelijk waren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website