Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Brigades zitten te springen om vrijwilligers. Bij een brigade kunnen zij heel uiteenlopende rollen en functies vervullen, van instructeur, strandbewaker en pool-lifeguard tot wedstrijdofficial, trainer, evenementenbeveiliger en kaderlid. In een intakegesprek bespreken de deelnemers eerst hun voorkeuren en maken ze een keuze uit het zogenaamde ‘cafetariamodel’ met alle mogelijkheden binnen de reddingsbrigade. Ze worden begeleid door een persoonlijke coach. 

Doelen/beoogd resultaat 

  • Voor de jongeren

Reddingsbrigade Nederland kent een uitgebreid stelsel van opleidingen en licenties. Jongeren kunnen hier een basis leggen voor hun toekomst. Binnen een reddingsbrigade verricht je maatschappelijk nuttig werk en krijg je een kijkje in de keuken van de veiligheidsketen. Deelnemers ervaren wat het is om verantwoordelijkheid te dragen, ze leren samenwerken en omgaan met gevaren. Jongeren kunnen (inter)nationaal erkende diploma’s behalen en na afloop krijgen ze een certificaat. 

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

De reddingsbrigades hopen meer jongeren te interesseren en te kwalificeren als vrijwilliger. Voor scholen en opleidingsinstituten is het een kans om jongeren die uitstromen via deze route een mooie startkwalificatie te bieden, bijvoorbeeld bij de deelnemende bedrijven. De samenleving heeft ook baat bij dit traject. Alle hulp is welkom om de hulpverlening en het toezicht langs en op het water goed te blijven verzorgen.

Onderzoeksvragen voor het concept MDT

  • Hoe bereiken wij de jongeren het beste, met welke boodschap en met welke toon? 
  • Welke elementen van ons cafetariamodel werken nu in de praktijk goed en welke minder? 
  • Hoe zijn wij het beste in staat om een traject als maatschappelijke diensttijd te implementeren binnen verenigingen/brigades?
  • Hoe kunnen we jongeren laten bijdragen aan (sociale) innovatie in de brigadewereld?
  • Hoe zorgen wij ervoor dat de uitstroom bij (v)mbo en hbomet behulp van de Maatschappelijke Diensttijd een meerwaarde oplevert voor de jongeren en de maatschappij?

Doelgroep 

Jongeren van 15 tot 24 jaar die kunnen zwemmen uit alle lagen van de bevolking

Regio

Rotterdam, Dordrecht, Breda, ’s-Hertogenbosch en Ouddorp

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website