Projectomschrijving

De MDT-reis

De aanleiding voor dit reguliere MDT-project is studievertraging en schooluitval door gebrek aan stages, gebrek aan persoonlijk contact en mentale problemen onder jongeren. Dit wordt tegengegaan met een buurtgerichte aanpak die de samenhang tussen maatschappelijke (buurt)organisaties, buurtondernemers, bewoners, gemeente en onderwijsinstellingen versterkt en jongeren de kans geeft van betekenis te zijn in verschillende buurten.

Na een intake en kennismakingsworkshop worden jongeren gematcht met een buurtbewoner, -ondernemer of -organisatie. Vervolgens beginnen ze aan een design thinking programma, dat start met de introductie van problemen in de wijk, zoals eenzaamheid, vuil op straat of overlast. Vervolgens werken de jongeren in groepjes aan ideeën om een probleem op te lossen en lopen ze mee met buurtbewoners of een buurtprofessional. Na 6 weken presenteert elke groep op Innovation Day hun oplossing aan belanghebbenden uit de buurt. Daarna gaan ze aan de slag met het omzetten van hun idee in een buurtproject.

De jongeren krijgen zowel individuele als groepsgewijze ondersteuning van ervaren coaches. Ook volgen ze wekelijks workshops over het thema Dromen, Doelen en Keuzes, waarin ze leiderschaps-skills ontwikkelen en het beste uit zichzelf en anderen leren halen. Aan het einde van het project ontvangen de jongeren het landelijke MDT-certificaat.

Betekenis

  • Voor jongeren

Dankzij dit project kunnen jongeren hun persoonlijke leiderschapsvaardigheden ontwikkelen, leren omgaan met verschillende partijen en belangen en vergroten ze hun probleemoplossend vermogen. Ze doen praktijkervaring op met het opzetten van een maatschappelijk project en ontwikkelen hun werknemersvaardigheden waardoor ze hun kansen en/of aansluiting op de arbeidsmarkt vergroten. Bovendien levert de samenwerking met (buurt)bewoners, -organisaties en -ondernemers de jongeren een grotere leefwereld en (sociaal en professioneel) netwerk op.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of samenleving

De innovatieve ideeën die jongeren aandragen voor het oplossen van buurtproblemen dragen bij aan de vermindering (van de effecten) van maatschappelijke problemen. Bovendien zorgen de maatschappelijke projecten voor meer sociale cohesie in de buurt (community building). Ook wordt de mentale weerbaarheid van de jongeren groter, waardoor er in de toekomst minder sprake zal zijn van schooluitval of leerproblemen. Dit verkleint de kans op jeugdwerkloosheid.

Doelgroep

Jongeren van 17 t/m 27 jaar, en in het bijzonder studenten met risico op studievertraging en schooluitval door gebrek aan stageplekken en/of door mentale problemen, mbo-studenten ROCvA, eerste- en tweedejaarsstudenten Inholland Social Work, wo-studenten UvA/VU die zich willen inzetten voor de samenleving en jongeren uit de buurten Nieuw West en Noord en Zaanstad.

Regio

Groot-Amsterdam en Zaanstreek.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website