Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Jongeren met een beperking hebben vaak een klein (professioneel) netwerk, missen werknemerskwaliteiten en hebben speciale begeleiding nodig tijdens werk, stages of MDT. Als deze begeleiding ontbreekt, is de kans groot dat relatief weinig jongeren met een beperking de MDT aandurven en afmaken. Terwijl ze er juist veel baat bij kunnen hebben. CNV Jongeren brengt hier verandering in door zo’n 25 jongeren uit deze doelgroep op te leiden tot Realist. Zij krijgen trainingen, coachsessies en masterclasses om te leren hun eigen verhaal en ervaringen te vertellen aan werkgevers en andere jongeren.  

CNV Jongeren bereidt alle voorlichtingen voor samen met de Realisten. Ze gaan bijvoorbeeld over regelgeving voor de inclusieve arbeidsmarkt, hoe begeleiding op de werkvloer eruit kan zien en waar werkgevers vacatures kunnen plaatsen. Op scholen gaan de Realisten ook in op vragen als: hoe vertel je wat je wel en niet kunt? En: hoe vind je vacatures die bij je passen? Daarnaast zijn er spreekuren waarin de doelgroep vragen kan stellen aan Realisten.

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor de jongeren

De deelnemers breiden hun netwerk uit, werken aan hun werknemerskwaliteiten en bouwen mee aan de inclusieve arbeidsmarkt. Ze geven de doelgroep een gezicht en halen vooroordelen van werkgevers onderuit. Reiskosten worden vergoed en iedere deelnemer krijgt een vrijwilligersvergoeding. Bovendien staat deze ervaring mooi op het cv. 

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

CNV Jongeren komt met dit project op voor de belangen van een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt. Partners (onderwijsinstellingen, UWV, gemeenten, etc.) krijgen door aan te haken de kans om mee te werken aan de inclusieve arbeidsmarkt. Ook leren zij van de ervaringen van de Realisten. 

Onderzoeksvragen voor het concept MDT

  • Hoe zorgen we voor dialoog en uitwisseling van ervaringen en kennis tussen jongeren met een beperking, peers en werkgevers?
  • Hoe geven we kwetsbare jongeren de kans om ook een MDT te doorlopen en zich beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt?
  • Hoe helpen we werkgevers goed om te gaan met kwetsbare jongeren als werknemers?

Doelgroep 

Jongeren met een beperking, tussen 18 en 35 jaar oud.

Regio

Landelijk.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website