Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Jongeren met een beperking zetten hun ervaringsdeskundigheid in om de Nederlandse maatschappij inclusiever te maken. Ze worden opgeleid tot Realisten: jongeren met een beperking die weten wat ze wel én niet kunnen en die anderen hierover vertellen. Als Realist geeft een jongere gemiddeld 4 pitches aan bedrijven, organisaties of instellingen over hoe het is om te leven, studeren en te werken met een beperking. Hij/zij brengt ook discussies over inclusie op gang. De Realisten Academie voorziet in vaste onderdelen zoals een basisprogramma en intervisiemomenten. Daarnaast zijn er leerzame workshops, webinars, online trainingsmodulen en de mogelijkheid tot sparren met een buddy. Afsluitend is er een eindevent waar o.a. Europasses worden uitgereikt. Hierin staat het voltooide vrijwilligerswerk en de behaalde competenties.

Dit is een opgeschaalde, geprofessionaliseerde voortzetting van een eerder, gelijknamig project.

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

Jongeren die normaal gesproken niet zo makkelijk (vrijwilligers)werk kunnen doen, krijgen hiertoe toch de kans. Ze doen daarbij nieuwe sociale contacten op, ontdekken hun talenten en leren meer over hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Dit schept zelfvertrouwen en het gevoel iets te kunnen doen voor een ander. Verder is er een vrijwilligersvergoeding en zijn er trainingen beschikbaar voor 21st century skills.  

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Door de pitches en voorlichtingen spreken mensen met en zonder beperking elkaar eens écht. Naast dat dit plezier oplevert, leren ze elkaar te begrijpen en dus rekening met elkaar te houden. Ook de organisaties die de pitches bijwonen, leren van het perspectief van de Realisten. Dit geeft hen een bredere blik en helpt hen om als organisatie inclusiever te worden. Natuurlijk zorgt dit project er ook voor dat een grote, belangrijke groep Nederlanders toegang krijgt tot de arbeidsmarkt en actiever deelneemt aan de maatschappij.

Doelgroep

Jongeren van 14-27 jaar met een lichamelijke handicap, chronische ziekte, psychische of verstandelijke beperking

Regio/gemeente(n)

Landelijk

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website