Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Leerlingen draaien letterlijk een tijdje mee ‘achter de schermen’ in de wereld van kunst en cultuur. Ze leren wat er allemaal nodig is om bijvoorbeeld een voorstelling of televisieprogramma te maken, of wat er komt kijken bij de organisatie van een festival of expositie. Op school doorlopen de leerlingen eerst een oriënterende fase om te ontdekken welke kunstvorm hen aanspreken en op welke plek zij hun MDT willen uitvoeren. De trajecten starten vanaf mei 2019 en bestaan uit acht dagdelen en vinden onder schooltijd of in de vrije tijd plaats, individueel of in groepsverband. 

Doelen/beoogd resultaat 

  • Voor de jongeren

Jongeren ervaren dat ze iets te bieden hebben, ze voelen zich gewaardeerd. De MDT vergroot letterlijk hun wereld en helpt hen bij het ontdekken van de eigen talenten en misschien wel ideeën voor hun toekomst. Ze doen een succeservaring op en ontvangen een certificaat en een getuigschrift.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Kunst- en cultuurorganisaties doen ervaring op in het begeleiden van kwetsbare jongeren en werken aan de eigen diversiteit en inclusie. Ze laten zien dat ze er ook zijn voor groepen in de samenleving die niet vanzelfsprekend bij hen over de vloer komen. 

Onderzoeksvragen voor het concept MDT

  • Wat is nodig om kwetsbare leerlingen hun maatschappelijke diensttijd succesvol te laten uitvoeren?
  • Welke kennis en begeleiding is er nodig vanuit de ontvangende organisatie?
  • Hoe zorgen we ervoor dat de MDT’s duurzaam effect hebben? 
  • Wat willen leerlingen leren, waar ligt hun interesse, wanneer is het voor hen de moeite waard?
  • Wat hebben ze nodig aan begeleiding?

Doelgroep 

Jongeren van met een licht verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid, leerlingen met (ernstige) gedragsproblemen, jongeren die langdurig ziek zijn of een fysieke beperking hebben. De jongeren zijn afkomstig van vier scholen waarmee Stichting Tamino al langer samenwerkt. 

Regio

Amsterdam 

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website