Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

De gereformeerde scholengemeenschap Guido Arnhem biedt leerlingen de kans om op dinsdagmiddag, in plaats van school, de maatschappelijke diensttijd te vervullen. Leerlingen mogen zelf kiezen bij welke organisatie ze dat doen. Ze starten met een kick-off en een workshop, waarin ze ontdekken wat hun talenten zijn en hoe ze die kunnen inzetten voor een ander. Vervolgens kiezen ze zelf een passend project waar ze aan de slag kunnen gaan. Een MDT-pionier is verantwoordelijk voor de match tussen leerlingen en de organisatie waar ze hun diensttijd gaan vervullen. Dat kan negen maanden lang één project zijn, of drie keer iets anders; alleen of in groepjes. Keuze genoeg dus!

Doelen/beoogd resultaat 

  • Voor de jongeren

Leerlingen kunnen wat voor een ander betekenen, leren meer mensen kennen en trainen hun sociale vaardigheden. Ze gaan schooltijd nuttiger vinden én weten wellicht beter welke opleiding ze later willen doen. En ze kunnen klasgenoten aansteken met hun enthousiasme en zo een voorbeeldfunctie vervullen voor jongeren die minder vanzelfsprekend meedoen. Als beloning krijgen leerlingen een sociaal paspoort, Europass en kaartje voor Young Impact Celebration 2019.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Deelnemende organisaties bereiken jongeren die lastig te bereiken zijn. Scholen krijgen de kans om onderwijs relevanter, praktischer en doelgerichter te maken. Ook de samenleving als geheel profiteert: jongeren maken in een vroeg stadium vrijwillig kennis met een vakgebied. De kans is hierdoor reëel dat deelnemende jongeren richting hun examen beter weten wat ze (niet) willen na hun schoolcarrière, waardoor uitval kleiner wordt.

Onderzoeksvragen voor het concept MDT

  • In hoeverre draagt de MDT bij aan persoonlijke vorming? 
  • Lukt het om jongeren te bereiken die niet vanzelfsprekend deelnemen? Hoe wel/niet?

Doelgroep 

Iedere leerling van Guido Arnhem

Regio

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website