Projectomschrijving

Jongeren doen iets voor een ander en/of de samenleving: Dit hebben zij gedaan middels de video en/of door direct iets voor een ander te doen. Dat is bij ieder groepje verschillend.

Jongeren ontwikkelen vaardigheden en werken aan hun persoonlijke ontwikkeling: Iedere deelnemer heeft vooraf zijn/haar leerdoelen voor het traject beschreven en heeft hier tijdens het traject individueel en/of in het groepje aan gewerkt. De begeleider heeft hierop toegezien. Alle deelnemers hebben hun doelen behaald en/of weten nu hoe ze hier aan kunnen blijven werken.

Mensen van jong tot oud en met verschillende achtergronden ontmoeten elkaar (indien mogelijk): Het ontmoeten in directe zin was moeilijk met de maatregelen. Om die reden hebben veelal video’s gemaakt voor een bepaalde doelgroep. Binnen de groepjes hebben jongeren nieuwe mensen leren kennen. Een aantal groepjes hebben in directe zin iets voor een andere doelgroep gedaan en hiermee nieuwe mensen ontmoet.

Er wordt ingespeeld op maatschappelijke noden rondom coronavirus: Hoe jongeren de coronacrisis ervoeren was zeer wisselend, de een verveelde zich erg en had een gevoel van eenzaamheid, maar er zijn ook veel jongeren die veel stress hebben door het anders werken, wat hun vaak meer tijd kost. Toch was het voor beide doelgroepen een leuke afleiding in deze tijd. Jongeren konden alles even vergeten en met anderen bezig zijn met hun hobby/passie. Dat vonden ze allemaal erg leuk. Daarnaast spelen een aantal video’s ook in op activiteiten die wel gedaan kunnen worden binnen de maatregelen. Dit kan anderen inspireren om samen activiteiten buiten te ondernemen, die altijd binnen alle maatregelen gedaan kunnen worden.

Jongeren zijn enthousiast geworden en velen willen ook deelnemen aan het lange MDT traject. Ook bij scholen en verenigingen heeft MDT meer bekendheid gekregen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website