Projectomschrijving

De MDT-reis

PAR staat voor Participative Action Research. In dit MDT-traject begeleiden hbo-studenten een participatief actie-onderzoek. Die methode houdt in dat mensen onderzoek doen naar hun eigen situatie, zonder dat ze onderzoekers zijn. Denk aan startende ondernemers of jongeren die willen opkomen voor hun rechten.

De studenten kiezen een doelgroep buiten school, waar ze affiniteit mee hebben. Er is een marktplaats waar organisaties, bedrijven of groepen die een onderzoeksvraag hebben, zich kunnen aanmelden. De studenten mogen zelf ook een onderzoeksvraag bedenken: iets waar ze nieuwsgierig naar zijn en dat ze willen veranderen. Groepjes van 3 tot 5 studenten vormen samen met deelnemers uit hun doelgroep een onderzoeksteam. Voor het onderzoek start, worden de studenten intensief getraind door docenten en coaches. Elke twee weken komen ze bij elkaar om het onderzoek voor te bereiden en te oefenen.

Daarna gaan ze -onder begeleiding van hun docent of coach- aan het werk met de mensen waarmee ze het onderzoek gaan uitvoeren. Ze bedenken en begeleiden interactieve workshops ter voorbereiding van het onderzoek. En helpen bij het bedenken van de juiste vragen en het ophalen van de gegevens. Samen met hun mede-onderzoekers geven ze betekenis aan de onderzoeksresultaten. Ook assisteren ze bij de verslaglegging en het naar buiten brengen van de resultaten (via een presentatie, podcast, video, blog of dialoogsessie).

Een PAR duurt gemiddeld 4 maanden, met een totale tijdsinvestering van 80 uur. Studenten kunnen aan deze MDT meedoen onder onderwijstijd.

Betekenis

  • Voor jongeren

In deze MDT ontdekken studenten hoe waardevol en waarderend het is om je voor anderen in te zetten. Ze komen uit hun bubbel, krijgen de kans impact te maken en hun netwerk te vergroten. Ook worden ze gestimuleerd om een onderzoekende houding te ontwikkelen en leren ze door de ogen van anderen te kijken.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de maatschappij

Deze MDT voorziet studenten van gereedschap om later, in hun professionele leven, samen met hun doelgroep actie-onderzoek te doen. Doelgroepen die actief worden betrokken bij actie-onderzoek voelen zich serieus genomen en gewaardeerd. Ze leren te reflecteren op hun eigen situatie en worden zich meer bewust van de invloed die ze kunnen uitoefenen.

Doelgroep

Hbo-studenten van de opleidingen social work en pedagogiek.

Regio

Den Haag, Groot-Amsterdam, Alkmaar e.o., Haarlem e.o., Flevoland

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website