Projectomschrijving

#ookditisMDTopZuid is een project voor en door jongeren. Meer dan 100 jongeren deden mee in de rol van begeleider of deelnemer. Ze zijn ‘uit huis gehaald’ en hielpen elkaar met huiswerk, zoals het maken van een planning of begeleiding per vak. Ook taal, coaching en talentontwikkeling kwamen aan bod. Ze waren een luisterend oor voor elkaar en daagden elkaar uit, bijvoorbeeld bij het schrijven van kaarten voor eenzame ouderen. Deze werden verspreid via meerdere verzorgingshuizen. Daar zijn veel warme reacties op gekomen.

De jongeren hebben tijdens het gehele project gewerkt aan hun persoonlijke ontwikkeling, vaardigheden en taal. Ze kregen extra aandacht, toonden meer inzet en behaalden ondanks corona alle schooldoelen. Ze kwamen uit hun isolement en in contact met leeftijdsgenoten en ouderen. Hun zelfvertrouwen is gegroeid en ze hebben plezier gehad. Win-win dus voor zowel de jongere, opvoeders/ouders, leraren als ouderen.

Wilt u meer weten over dit project? Deelnemer Nikita en projectleider Benthe vertellen over hun ervaringen in dit interview.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website