Projectomschrijving

MDT-reis

In de rol kruipen van ‘kennisdetective’ en oefenen in het opsporen van kennis? Die mogelijkheid biedt de MDT-reis Old School Zeeland zo’n 300 jongeren in Zeeland. Na een kennismakings- en intakegesprek met een teamlid van Old School begint de reis met een workshop. Daarin leer je als deelnemer de ‘kneepjes van het vak’ van professionele kennisdetectives. Vervolgens word je gekoppeld aan een zorgvrager. Bijvoorbeeld een oudere of iemand met een beperking. De kennisdetectives proberen aan de hand van opdrachten om kennis en levensverhalen over deze persoon te ‘ontcijferen’. De bezoeken thuis bij de zorgvrager gebeuren altijd onder begeleiding. Na hun speurtocht via gesprekken - online en persoonlijk - presenteren de kennisdetectives hun vondsten aan de zorgvragers.

In het tweede deel van de MDT werken de deelnemers mee aan een spectaculaire eindproductie, waarin zij hun opgespoorde verhalen presenteren. Hiervoor volgen zij eerst een presentatieworkshop van theaterprofessionals en maken ze gebruik van professionele technieken en kostuums. Bij de eindpresentaties is iedereen welkom en ontmoeten jongeren, zorgvragers, familieleden en geïnteresseerden elkaar. De reis eindigt met de uitreiking van een deelnamecertificaat.

Betekenis

  • Voor jongeren

Deelnemers leren zichzelf beter kennen en ontdekken hoe je effectief netwerkt. Daarbij leren ze van mensen met wie zij normaal gesproken niet dagelijks omgaan. Zij ontwikkelen zo hun creativiteit, hun sociale vaardigheden en hun presentatievaardigheden. Tegelijkertijd leveren zij een bijdrage aan het welzijn van anderen. Daarbij is er veel aandacht voor positieve leermomenten, oriëntatie op de toekomst en succeservaringen.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

De zorgvragers krijgen erkenning voor hun geschiedenis en voelen zich meer gezien. Old School Zeeland zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen. Er ontstaat betrokkenheid over en weer; jongeren en zorgvragers ontdekken dat zij van elkaar kunnen leren vanuit een gelijkwaardige relatie. Deze duurzame benadering van burgerschap vormt een belangrijke aanvulling op het recreatieve activiteitenaanbod voor zorgvragers.

Doelgroep

Jongeren tussen de 12 en 27 jaar die hun netwerk- en innovatievaardigheden willen vergroten.

Regio

Zeeuws-Vlaanderen (Terneuzen) en Overig Zeeland (Goes en Schouwen-Duiveland).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website