Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Jongeren leren om als ‘kennisdetectives’ informatie te verzamelen. Dit doen ze door de levensverhalen van andere jongeren en van zorgvragers, zoals ouderen en mensen met een beperking, op te tekenen. Hierdoor ervaren jongeren hoe je meer kunt leren van mensen dan je verwacht. Zo kan je bijvoorbeeld leren over modetrends van een buschauffeur of over beveiliging van een schoonmaker. Om de jongeren op weg te helpen krijgen ze 2 dagdelen training. Daarin leren ze wat ‘niet-herkende kennis’ is, wat het belang is van een pitch, wat voor soort vragen je kunt stellen aan mensen van wie je weinig afweet, en hoe je vervolgens zorgvuldig omgaat met de verkregen informatie. Daarna gaan ze actief aan de slag met vaardigheden als plannen, mijlpalen herkennen en elkaars perspectief benutten.

Na de training wordt de jongere gematcht met een zorgvrager waar hij/zij minimaal 3 keer mee in gesprek gaat. Door deze gesprekken, het interviewen van bekenden van de persoon en het opzoeken van achtergrondinformatie, bouwt de jongere het verhaal op. Het resultaat is een eindpresentatie en een creatief product, zoals een landkaart met daarop de levensweg van de zorgvrager of een korte video. Hierna is de jongere opnieuw kennisdetective, nu om het levensverhaal van een andere jongere te ontdekken. Een buddy biedt begeleiding tijdens het traject.

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

De skills die jongeren leren en de verhalen die ze horen, helpen bij hun keuzes voor de toekomst: bijvoorbeeld voor een studie, bijbaan of het starten van een eigen bedrijf. Na deze MDT zijn jongeren namelijk in staat om beter gebruik te maken van bestaande kennis uit hun omgeving. Daarnaast bouwen ze een netwerk op van mensen met diverse leeftijden, achtergronden en opleidingsniveaus. Naast de intrinsieke beloning, krijgen de jongeren ook een certificaat, een referentie voor hun cv, en uitnodigingen voor deelname aan het jongerenpanel en voor een TINO Traineeship.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Omdat de jongeren zich door de gesprekken kunnen ontwikkelen, voelen de zorgvragers zich waardevol. Hun eventuele eenzaamheid vermindert en ze maken actiever deel uit van de samenleving. Deze MDT draagt rechtstreeks bij aan inclusie, betrokkenheid en sociale cohesie, doordat het mensen met verschillende achtergronden samenbrengt met de insteek om van elkaar te leren. Betrokken partnerorganisaties kunnen zich actiever inzetten als ontmoetingsplek, bijdragen aan een positievere beeldvorming met betrekking tot haar zorgvragers, en jongeren kennis laten maken met het werken in de zorg.

Doelgroep

Jongeren van 12 t/m 27 jaar

Regio gemeente(n)

Arnhem

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website