Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Jongeren ontwikkelen zich in 12 weken in de richting die ze zelf kiezen: Discover Yourself, Develop Yourself of Do It Yourself. In Discover Yourself ligt de focus op het ontdekken van het eigen talent, in Develop Yourself op het werken aan beroepsgerichte vaardigheden en ‘life skills’ en in Do It Yourself op het uitvoeren van een eigen idee. Op iedere route leren de deelnemers door zich in te zetten voor de maatschappij. Ze gaan bijvoorbeeld aan de slag bij poppodia, bibliotheken, theaters en scholen. Jongerenwerkers helpen de deelnemers te ontdekken wie ze zijn, wat hen drijft en wat ze willen bereiken. Zo is ieder MDT-project passend bij de deelnemer. Next Up bouwt voort op de ervaringen van proeftuin KISS the Future.

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

Wie meedoet, leert wat hij/zij wil. De beloning? Badges: digitale erkenningen voor het opdoen van een vaardigheid en tegelijkertijd een skill-based visitekaartje die deelnemers kunnen laten zien aan hun toekomstige werkgevers of school. Het erkennen en waarderen van hun inzet en ontwikkeling, geeft de deelnemers hoop en motivatie, en versterkt de eigenwaarde. Jongeren maken verder kennis met rolmodellen en ze komen in contact met jongeren met gelijke interesses.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Next Up biedt samenwerkende organisaties op korte termijn inzet van jongeren die een boost geeft aan de organisaties. Organisaties leren beter begrijpen hoe jongeren denken en wat hen motiveert. Tot slot krijgen organisaties door de jongeren een andere kijk op hun eigen organisatie. Voor de samenleving levert het onder andere meer betrokken jongeren op. De jongeren meer verbonden aan elkaar waardoor polarisatie vermindert en meer begrip voor elkaar groeit.

Doelgroep

Jongeren van 14 t/m 27 jaar

Regio/gemeente(n)

Noord-Brabant, Zuid-Holland, Zuid-Oost-Noord-Brabant

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website