Projectomschrijving

De MDT-reis

In dit reguliere MDT-traject bereiden jonge nieuwkomers met een vluchtachtergrond zich voor op een baan en een plek in onze Nederlandse samenleving. Dat doen ze door het volgen van een traineeship bij een lokaal bedrijf of een maatschappelijke organisatie. Door het inzetten van hun eigen talent werken ze aan hun persoonlijke ontwikkeling, het leren van Nederlandse taal en het bouwen van een netwerk.
Na een korte kennismaking is er een uitgebreide intake met een matcher die samen met de jongere kijkt naar ervaringen, opleiding, talenten, taalniveaus, dromen en ambities. We maken hierbij gebruik van 40 kaarten met daarop verrassende open vragen. Na deze intake krijgt de jongeren een profiel op het online platform van NewBees. Het profiel is meteen een cv en wordt later aangevuld met certificaten en werkervaring.
De matcher blijft de jongere begeleiden tijdens het hele traject, zowel individueel als groepsgewijs. Na afloop van het traineeship krijgt de deelnemer een certificaat en wordt de jongere geholpen met het zetten van een volgende stap. De jongeren komen na afloop terecht in het netwerk van oud-deelnemers. Eens in het half jaar organiseert
NewBees een bijeenkomst waar deelnemers in een veilige omgeving hun ervaringen van na het traineeship kunnen delen. Hun matchers zijn tijdens deze bijeenkomsten ook weer aanwezig, wat zorgt voor herkenning en een veilige omgeving. Bovendien worden de deelnemers onderdeel van het grotere netwerk van zowel NewBees als Refugee Talent Hub.
Er is ongeveer een tijdsinvestering van 90-100 uur in totaal nodig, zo’n 10 uur per week.

Betekenis

  • Voor jongeren

 Jonge nieuwkomers vinden hun plek in de maatschappij als ze actief en voor langere tijd  gematcht zijn aan traineeships die passen bij hun talent, ervaring, leerbehoeften en interesses. Ze ervaren werkplezier en ontdekken dat ze van nut kunnen zijn voor een ander, terwijl ze tegelijkertijd met hun eigen interesses bezig zijn. Ze leren nieuwe dingen, waardoor ze meer zelfvertrouwen krijgen.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Door het traineeship verloopt de integratie van nieuwkomers beter, wat een positieve impact op de samenleving heeft. Er ontstaan meer betrokken nieuwe inwoners en een hogere acceptatie van de nieuwkomers door de maatschappij.  Voor de overheid en gemeente betekent dit bovendien lagere uitgaven, omdat de arbeidsparticipatie toeneemt en het aantal uitkeringen daalt. Ook ontstaan op deze manier meer betrokken inwoners.
De organisatie en bedrijven waar de deelnemers hun traineeship volgen, ervaren een daling in de werkdruk en de nieuwkomers brengen nieuwe ideeën en invalshoeken mee. Ook worden organisaties en bedrijven zich bewust van onbewuste vooroordelen op de werkvloer.

Doelgroep

Nieuwkomers tussen 17 en 27 jaar met een vluchtverleden

Regio

Friesland, Gelderland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland.

Gerelateerde links

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website