Projectomschrijving

Music Moves zet muziek in om jongeren met verschillende (culturele) achtergronden met elkaar en andere mensen te verbinden. Deze MDT traint jongeren tot changemakers. Zij organiseren een eigen muziekevent of challenge voor mensen die te weinig gezien worden in onze samenleving, zoals nieuwe Nederlanders, daklozen, ouderen, of jongeren met een beperking.  

De MDT-reis

Dit project begint met de werving van jongeren via een landelijke- en regionale campagne die in samenwerking met jongerenpanels worden ontwikkeld. Hierin staan muziek en talentonwikkeling centraal. Er vinden startbijeenkomsten plaats waarbij jongeren elkaar leren kennen en geïnspireerd raken om mee te doen met het programma. Zodra ze zich hebben ingeschreven volgen intakegesprekken waarbij de motivatie en muzikale voorkeuren van de jongeren in kaart worden gebracht. De jongeren worden zorgvuldig gematcht met elkaar en met hun begeleiders.

Dan starten de geselecteerde jongeren met het trainingsprogramma waarmee zij hun eigen talenten kunnen ontwikkelen en de vaardigheden leren om hun eigen event of challenge te organiseren. Denk daarbij aan trainingen in sociaal ondernemerschap, het organiseren van een event, maatschappelijk werk en creatief denken. De jongeren bedenken vervolgens een eigen muzikaal Music Moves-concept dat zij samen met professionals uit de muziekindustrie en ervaren trainers uitwerken.  

Hoogtepunt van deze MDT is de dag waarop de deelnemers hun eigen muziekevents uitvoeren. Salsa dansen met ouderen bijvoorbeeld, DJ-workshops met nieuwe Nederlanders en hiphop-battles met jongeren met een beperking.

De jongeren sluiten Music Moves af met een persoonlijk gesprek met hun coachbegeleider en een eindfeest voor alle deelnemers en vrijwilligers.  
Betekenis

  • Voor jongeren

Music Moves biedt jongeren de kans om zich persoonlijk te ontwikkelen tot succesvolle en maatschappelijk bewuste professionals. De jongeren breiden hun netwerk uit en delen een unieke, onvergetelijke ervaring met elkaar. Daarnaast ontvangen zij een Music Moves-T-shirt en een Europass-certificaat waarmee ze bijvoorbeeld aan potentiële werkgevers kunnen laten zien wat ze hebben geleerd en gedaan.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Jongeren met meer en minder kansen en met verschillende achtergronden komen op een betekenisvolle manier met elkaar in contact. Het trainingsprogramma maakt hen tot changemakers: zij zijn inspirator en sociale aanjagers voor hun omgeving. Dankzij Music Moves worden mensen met verschillende achtergronden met elkaar verbonden. Dit bevordert wederzijds begrip en de sociale cohesie binnen de samenleving. De maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij dit project, maken kennis met vernieuwende en creatieve vormen waarmee ze hun reguliere aanbod kunnen verrijken. Dankzij deze MDT groeit ook het netwerk van organisaties uit de zorg, het onderwijs en het bedrijfsleven die met elkaar samenwerken en kennis delen.

Doelgroep

Mbo’ers, Wo-studenten, hbo’ers, jongeren met een tussenjaar, jongeren in een kwetsbare positie in de leeftijd van 18-27 jaar.

Regio

Arnhem Nijmegen, Groot-Amsterdam, Noordoost-Noord-Brabant, Twente, West-Noord-Brabant, Zuidwest-Overijssel.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website