Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Bij veel sportverenigingen en sportscholen is er een structureel tekort aan vrijwilligers voor allerlei functies. SportDrenthe werft jongeren die zich bezig gaan houden met verschillende werkzaamheden bij sportverenigingen. Van onderhoud aan sportaccommodaties, kantinebeheer en bardiensten tot het geven van trainingen aan jonge sporters. SportDrenthe wil met dit project vooral jongeren bereiken die nu niet maatschappelijk actief of betrokken zijn. En jongeren voor wie de sportvereniging veel leerervaringen en sociale vaardigheden biedt. Tijdens het vrijwilligerswerk komen de jongeren in aanraking met allerlei verschillende sporters: jong en oud, arm en rijk.

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

De opleidingskosten (een sportopleiding, of bijvoorbeeld Sociale Hygiëne, barkeeper of greenkeeper) worden vergoed. En voor de tijd die de deelnemers aan de opleiding besteden, krijgen ze een vrijwilligersvergoeding. Vaak is het zo dat de deelnemers tijdens de opleiding al snel aan de slag kunnen bij een sportclub of sportschool, tegen een vergoeding. Daarnaast is het actief zijn binnen een sportorganisatie niet alleen waardevol voor het cv van de deelnemers, maar levert het ook een mooi netwerk op voor zowel de lange als de korte termijn.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Jongeren met een opleiding, een aantrekkelijke functie die veel waardering oplevert en waarvoor vaak ook nog een vrijwilligersvergoeding beschikbaar is, zullen zich langer aan de deelnemende organisatie verbinden. Daarnaast is de kans groter dat ze doorstromen naar bestuurlijke functies binnen de organisaties. En dat komt goed uit, want ook daar hebben sportverenigingen een structureel tekort aan vrijwilligers.

Sportorganisaties lenen zich goed voor het verbeteren van de sociale cohesie omdat er bij dit type organisatie sprake is van een laagdrempelige toegang voor deelnemers van grote diversiteit.

Onderzoeksvragen voor het project MDT

  • Hoe kunnen de jongeren het beste begeleid en opgevangen worden?
  • Worden de juiste jongeren bereikt?
  • Wat is de invloed van de vrijwilligersvergoeding?

Doelgroep

Jongen van 14 tot 30 jaar

Regio

Drenthe

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website