Projectomschrijving

De MDT-reis

In dit reguliere MDT-project sluiten jongeren aan bij een werkgroep of voeren in hun eentje of in groepsverband een MET-activiteit uit. Deze activiteit sluit aan bij hun interesses, wensen en behoeften. Er is dus geen vooraf opgesteld aanbod. Ze kiezen zelf een eventuele doelgroep waar zij hart voor hebben en zij hebben zelf de regie in de uitvoering van de activiteit.

Daarbij krijgen ze uiteraard ondersteuning! Een werkgroepbegeleider gaat samen met de jongeren op zoek naar wat mogelijk is. Hij stelt vragen aan de jongeren, formuleert heldere opdrachten, maakt de jongeren zoveel mogelijk verantwoordelijk en streeft naar consensus in de groep om tot actie over te gaan. Daarnaast helpen een professional en de app ‘MET-routeplanner’  de talenten van de jongeren in kaart te brengen en te ontdekken waarin zij zich willen ontwikkelen en aan willen bijdragen.


Betekenis

  • Voor jongeren

Jongeren in een kwetsbare positie doen positieve ervaringen op. Daarmee krijgen ze meer verbinding met een breder deel van de maatschappij. Daarnaast heeft het doen van vrijwilligerswerk positieve effecten op hun persoonlijke ontwikkeling. Zoals zelfvertrouwen en op sociaal vlak, bijvoorbeeld hoe ze aankijken tegen verschillende groepen in de samenleving. Het stimuleert ze om maatschappelijk actief te zijn en ze krijgen betere kansen voor de toekomst.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Het is waardevol voor de samenleving dat jongeren een zinvolle bijdrage leveren. Voor de deelnemende organisaties zit de meerwaarde vooral in het kunnen bereiken van kwetsbare jongeren en daarmee bewerkstelligen dat iedereen mee kan doen in de samenleving en gelijke kansen krijgt. De betrokken welzijnsorganisaties kunnen op deze manier preventief werken, waardoor zij invulling geven aan de taak die gemeenten hebben in algemeen en preventief jeugdbeleid. Daarnaast wordt de participatieve en inclusieve manier van werken geborgd in een structurele manier van werken. Door het bieden van MET-plekken kunnen organisaties en bedrijven hun commitment aan global goals invulling geven en aansluiting vinden bij de jongere generatie.

Doelgroep

Jongeren tussen de 14 en 27 jaar die in een (tijdelijk) kwetsbare periode leven qua welzijn, gezondheid, onderwijs, werk of wonen.

Regio

Oss, Bernheze, Uden/Landerd en Meijerijstad

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website