Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Het Young Leaders programma stimuleert deelnemende jongeren in de ontwikkeling van hun kwaliteiten, en hoe zij deze kunnen inzetten in hun eigen leven en voor hun omgeving. Jongeren volgen een groepstraining en bedenken als onderdeel daarvan 2 of meer sociale activiteiten die zij graag willen uitvoeren. Dit kan van alles zijn: van een sporttoernooi tot een bingo-middag voor senioren. Ze krijgen een activiteitenbudget en steun van een coach om hun plan uit te voeren. Het project ‘Meer Young Leaders op de Kaart’ is erop gericht om deze, inmiddels beproefde, aanpak voor een bredere groep jongeren in te zetten. Naast de 12 lokale welzijns- en sportorganisaties wordt daarbij verbinding gelegd met verschillende nieuwe partners, zoals scholen, bewonersverenigingen, gemeentelijke diensten en sportclubs. Omdat er jongeren met verschillende achtergronden meedoen, kunnen ze maximaal van elkaar leren. Door een persoonlijk en uitgebreid intakegesprek, kan de invulling en begeleiding in het project zoveel mogelijk worden afgestemd op de individuele interesses, leerbehoefte en doelen van de jongeren. 

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

Deelnemers leren hun talenten beter kennen, hun vaardigheden versterken en ontwikkelen een positiever zelfbeeld. Via deelname aan het programma en hun inzet voor anderen breiden ze ook hun sociaal en zakelijk netwerk uit. 

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Het project levert de samenleving minimaal 895 jongeren op die als Young Leader stevig hebben geïnvesteerd in hun eigen ontwikkeling en hun maatschappelijke toekomst. De sociale activiteiten die zij organiseren dragen daarnaast bij aan meer leefbaarheid in de wijken, meer en beter contact tussen buurtbewoners en minder eenzaamheid. 

Doelgroep

Jongeren van 14 t/m 27 jaar (met extra aandacht voor (v)mbo jongeren uit kwetsbare wijken en gezinnen met een lager inkomen)

Regio/gemeente(n)

Alblasserdam, Amstel en Zaan, Amsterdam, Culemborg, Haarlem, Hardenberg, Haulerwijk, Meierijstad, Oldenzaal, Ooststellingwerf, Ouder-Amstel, Amstelveen, Utrecht, Vijfheerenlanden, Zaandam.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website