Projectomschrijving

De MDT-reis

Zie je een probleem?! Bedenk een oplossing, dan ga je sky high! Jongeren die vaak zelf gezien zijn als “probleem” gaan in deze MDT aan de slag als “Changemakers”. Ze worden uitgedaagd om bij te dragen aan het oplossen van vraagstukken voor de wereld van morgen.
In samenwerking met gemeenten, maatschappelijke bedrijven en instellingen kiezen jongeren een project. Tijdens het onderzoeken van de uitdagingen en bedenken van oplossingen krijgen ze hulp van jongeren uit de groep zelf en uit eerdere trajecten. Daarnaast krijgen ze intensieve begeleiding van maatschappelijke vernieuwers, kunstenaars, ervaringsdeskundigen en ondernemers. Dankzij een samenwerking met verschillende partners kunnen alle jongeren trainingen en workshops volgen, passend bij hun ontwikkeling en behoefte. Om samen van de wereld van morgen een betere plek te maken.

Betekenis

  • Voor jongeren

Jongeren zijn in deze MDT zelf aan de slag. Niet alleen met een maatschappelijke uitdaging, maar ook met hun zelfstandigheid en leerproces. Ze leren te denken in mogelijkheden en samenwerken met anderen. Ze ontdekken hun talent, vergroten hun netwerk en creëren zowel eigen toekomstperspectief als bewustzijn over een mogelijke toekomstige bijdrage in de maatschappij. Kortom: ze leren hoe ze van toegevoegde waarde kunnen zijn en om zelf in actie te komen als ze ergens tegenaan lopen. Zodat ze beter voorbereid zijn op hun toekomst.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Organisaties ervaren de meerwaarde van de inbreng van jongeren door ze op een positieve en actieve manier in te zetten bij de beleidsvorming rondom grote maatschappelijke opgaven. Denk aan alfabetisering, duurzaamheid, ouderenzorg, inclusie, gezonde voeding, humaan beleid en een inclusief en creatief gemeenschapsleven. De projecten die door de jongeren ontwikkeld worden zijn een antwoord op relevante maatschappelijke vraagstukken en bieden daarmee direct meerwaarde voor de samenleving. Er ontstaat verbreding van energie en kennis over de vraagstukken met partners uit de stad.
Het betrekken van jongeren in deze MDT biedt organisaties daarnaast een basis om jongeren blijvend een stem te geven in het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Doelgroep

Jongeren tussen de 16 en 27 jaar die te maken hebben (gehad) met dakloosheid, jeugdzorg problematiek, schulden, schooluitval, verslaving of andere ‘zware’ omstandigheden.

Regio

Leiden, Duin- en Bollenstreek.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website