Projectomschrijving

De gemeente Tytsjerksteradiel heeft samen met ’t Stationnetje de proeftuin van KEaRN Welzijn (en MDT Divers), partners uit de regio en het VO-onderwijs onder de noemer ‘Perspectief voor de Jeugd met MDT’ 100 jongeren bereikt.

De coronacrisis heeft een heftige impact op jongeren op verschillende leefgebieden. Studies/onderwijs kunnen niet regulier worden gevolgd, sociale contacten zijn beperkt tot een minimum en ontspannende activiteiten zijn gereduceerd tot thuis achter een beeldscherm zitten. Bijbaantjes of werk vallen weg, waardoor financiële problemen op de loer liggen. Thuissituaties worden uitvergroot, wat in sommige huishoudens voor spanningen kan zorgen. Dit doet veel met het gevoel van eigenwaarde en jongeren dreigen daardoor steeds meer uit beeld te verdwijnen. Dit leidt onder andere tot eenzaamheid en stress, maar bijvoorbeeld ook tot psychische en/of psychosomatische klachten. Door jongeren samen te laten komen en hun eigen talenten en te laten (her)ontdekken, zien zij hun krachten weer; waarmee ze zichzelf, elkaar en de directe omgeving positief kunnen beïnvloeden.
Dankzij de financiële middelen vanuit Perspectief heeft ’t Stationnetje de training, de extra begeleiding en de waardering aan jongeren uit kwetsbare situaties kunnen realiseren. Zo zijn er kansen gerealiseerd vanuit ’t Stationnetje, jongeren konden onderling en voor de samenleving nog meer van betekenis zijn in de gemeente Tytsjerksteradiel.

Doelstellingen vanuit ’t Stationnetje biedt perspectief:

  • 100 jongeren in de gemeente extra ondersteunen in het sociaal functioneren, vergroten van de veerkracht;
  • 100 jongeren investeren minimaal 32 uur in hun ontwikkeling en het realiseren van maatschappelijke impact;
  • Jongeren ondersteunen elkaar in het vinden en ontwikkelen van hun talenten, ontmoeten elkaar, volgens RIVM-richtlijnen, op gefaciliteerde locaties en ontvangen hier ondersteuning van professionals met ervaring met MDT;
  • Talentontwikkeling door workshops, training en het beschikbaar stellen van middelen, zodat jongeren aan zichzelf, voor elkaar en voor hun omgeving van betekenis kunnen zijn;
  • Jongeren zijn eigenaar van hun eigen ontwikkeling en “doen er toe” voor zichzelf en een ander;
  • Jongeren maken kennis met MDT & ’t Stationnetje.
     

Deze doelstellingen zijn gerealiseerd! Want in 12 weken hebben 100 jongeren (tussen 14-28 jaar) uit de gemeente meegedaan aan een intensief trainingsprogramma van 16 uur, gegeven door het enthousiaste team van ’t Stationnetje. In de trainingen stonden thema’s als leiderschap, communicatie, het stellen van doelen en eigenaarschap centraal. De training waar 10-14 jongeren samen aan de slag zijn gegaan met sociale ontmoeting/verbinding, autonomie en inzicht in eigen kunnen (met afstand 1,5m etc.) zijn jongeren eigen projecten gestart in het kader van MDT. Jongeren zijn zelfstandig aan de slag gegaan in hun eigen dorp en woonomgeving. Activiteiten waaraan gedacht moet worden: sport-clinics, bijles geven, koken voor de buurt, foto workshops, muziek op straat, cup-cake actie, ontwerpen logo, bouwen website, realiseren van een dorpslied, schoonmaakacties. Ook triggerde voor veel jongeren MDT om samen met dorpsbelangen aan de slag te gaan met het herinrichten van de jeugdsoos, muzieknummer maken van het geleerde.

Na afloop van de training zijn jongeren in eigen dorp aan de slag gegaan met projecten die zorgen voor maatschappelijke, sociale impact. Het MDT-traject is feestelijk afgerond door een pizza-avond met de trainingsgroep, waar jongeren hun eigen projecten/activiteiten presenteerden en de tegoedbon (t.w.v. €75) werd uitgereikt. Kortom: de training vanuit 't Stationnetje biedt perspectief was gericht op talentontwikkeling,
zelfontplooiing, skillset uitbreiden, sociale verbinding, leiderschap, communicatiestijlen en eigenaarschap. Dit heeft geleid tot meer gevoel van eigenwaarde, zelfvertrouwen en sociale verbinding bij de deelnemers en grotere bekendheid van MDT onder jongeren en hun omgeving. De training en de ontwikkelingen van daaruit hebben positief bijgedragen aan het eenzaamheidsvraagstuk en zetten jongeren aan tot een positieve bijdrage leveren aan de samenleving en maatschappelijke impact.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website