Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Jongeren gaan aan de slag bij vrijwilligersorganisaties in hun eigen wijk of buurt. Er wordt onder andere samengewerkt met organisaties en instellingen waar de jongeren uit zichzelf al komen, zoals voetbalclubs, sport- en boksscholen en religieuze instellingen. Zo ontstaat een flexibel aanbod op basis van de interesses en leerbehoeften van de jongeren. Wat een deelnemer precies gaat doen, komt voort uit het plan van aanpak wat samen met de jongerencoach is opgesteld. Wat wil de jongere doen om een stap richting zijn/haar doel te zetten? De jongeren worden begeleid door het projectteam van MDT op Zuid dat bestaat uit 1 projectleider en 3 coaches. 

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

De deelnemers ontdekken en ontwikkelen hun talenten en leren door de doelgerichte coaching op zichzelf te reflecteren. Daarnaast leren ze hun wijk en buurt beter kennen en ervaren ze hoe leuk het is om iets terug te doen voor de maatschappij. Naast ervaring met vrijwilligerswerk levert MDT op Zuid een set aan onder meer sociale-, taal-, computer-, en arbeidsvaardigheden op. Bovendien krijgen de deelnemers een plek aangeboden waar ze altijd mogen aankloppen, én een MDT-gemeenschap waar ze bij horen en waarbinnen ze contacten kunnen leggen met gelijkgestemden. 

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Door succesvolle partnerschappen op te zetten met organisaties in Rotterdam-Zuid, helpt MDT op Zuid de sociale impact van initiatieven te vergroten. Daarnaast kunnen organisaties hun doelstellingen gemakkelijker waarmaken met de hulp van de MDT-deelnemers. Instanties worden tegelijkertijd ‘jongerenproof’ doordat de jongeren nieuwe initiatieven ontwikkelen. Voor de gemeenschap levert de betrokkenheid van jongeren bij de buurt vrijwilligers, initiatieven en evenementen op. 

Doelgroep

Jongeren van 14 t/m 27 jaar die wonen in Rotterdam-Zuid, binding hebben met Zuid of er naar school gaan. Primair kwetsbare jongeren, met name minima, jongeren zonder startkwalificatie en statushouders. 

Regio/gemeente(n)

Rotterdam-Zuid

Gereleateerde links

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website