Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Een startweek vol sport en spel zorgt voor een band tussen de deelnemers. Een uitgebreide intake leidt vervolgens tot een passend aanbod van trainingen en workshops, o.a. over maatschappelijk ondernemen en voor de persoonlijke groei. Op basis van speeddates met maatschappelijke organisaties en bedrijven kiezen de jongeren een MDT-plek, bijvoorbeeld een maatschappelijke organisatie, een sportvereniging of welzijnsorganisatie, waar zij gaan werken aan hun MDT-projectopdracht. Na 3 maanden mag gewisseld worden. Eens in de week komen de deelnemers bij elkaar om de voortgang van hun opdracht te bespreken, onder begeleiding na te denken over wie ze zijn, wat ze kunnen en willen en om trainingen te volgen. Na het afrondingsgesprek blijven de begeleiders bereikbaar. 

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

Wie meedoet, ontdekt waar hij/zij goed in is en energie van krijgt – zonder de stress van studiekeuzes, studieschuld en solliciteren. Doordat jongeren in een gemengde groep terechtkomen, leren ze tegelijkertijd over (samenwerken met) jongeren van andere niveaus en achtergronden. Een bewijs van deelname en referenties zijn handig bij het vinden van een baan. Jongeren zonder startkwalificatie kunnen bovendien werknemersvaardigheden leren.  

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

De domein-overstijgende manier van werken levert de organisatie een breed, nuttig netwerk op. De gemengde groepen stimuleren de sociale vaardigheden van jongeren en leveren op den duur een inclusieve samenleving op. Daarnaast draagt deze diensttijd bij aan een positief beeld over en mogelijk meer samenwerking met jongeren. Jongeren die al jong iets voor een ander doen, zetten zich vaak langer in voor de samenleving en motiveren hun leeftijdsgenoten. 

Onderzoeksvragen voor het concept MDT

  • Hoe zorgen we ervoor dat jongeren en maatschappelijke organisaties de meerwaarde van deelname aan de MDT nhn ervaren en hier positief over zijn?
  • Hoe kan deze opzet gecontinueerd worden tegen een goede kostprijs-opbrengstverhouding?
  • Zorgt deelname aan deze vorm van MDT voor een sterkere positie op de arbeidsmarkt door arbeidsparticipatie en/of starten van een opleiding? 
  • Heeft werken met gemengde groepen dezelfde positieve effecten als de Belgische Samenlevingsdienst?
  • Wat is de beste aanpak om jongeren te werven en binden ? 

Doelgroep

Jongeren tussen de 16 en 27 jaar (die een halfjaar tijd hebben, bijvoorbeeld i.v.m. tussenjaar of stoppen met opleiding)

Gemeente(n)

De 18 gemeenten van de arbeidsmarktregio werken samen in het RPAnhn. In het consortium zijn de gemeenten Alkmaar, Den Helder, Schagen en Hollands Kroon vertegenwoordigd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website