Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

MDT Missie start met de Impact Bivak. Tijdens 3 dagen op een Defensielocatie doen de jongeren groepsopdrachten in avontuurlijke context, waarbij ze voor mentale en fysieke uitdagingen staan. Zo ontwikkelen ze militaire skills en bewustwording van het belang van vrede, veiligheid en vrijheid. Ook bereiden ze zich voor op hun persoonlijke sociale missie via een individueel coachingstraject. Het startsein voor die - zelf in te vullen – Sociale missie van minimaal 40 uur is direct na Impact Bivak. Denk hierbij aan een MDT-plek in de ouderenzorg, bij jongeren- of vluchtelingenwerk, in een zorginstelling of bij een milieuorganisatie. Begeleiding is er vanaf het begin: van het uitwerken van het persoonlijk plan tot aan het evaluatiemoment. Na afronding kunnen jongeren als ambassadeur of binnen het jongerenteam betrokken blijven bij MDT Missie. Afsluitend is er een feestelijke eindceremonie, waarbij de jongeren hun verdiende certificaat en Europass zullen ontvangen.

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

Deelname aan deze MDT is een bijzondere ervaring waarbij jongeren nieuwe mensen ontmoeten, zichzelf ontwikkelen en maatschappelijke impact realiseren. Zo leren ze om zichzelf, de ander en de samenleving op verschillende manieren te zien. Daarnaast zijn structuur, afspraken nakomen, samen doelen behalen en het ontwikkelen van kennis en vaardigheden leerzaam. Bovendien draagt deze MDT bij aan zelfvertrouwen en het gevoel van ‘samen kun je meer dan alleen’. Aan het einde van het traject krijgen de jongeren een Defensiecertificaat en een Europass.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Dankzij hun denkkracht en kritische blik zijn jongeren een goede spiegel voor de deelnemende organisaties. Daarnaast biedt deze MDT toegang tot een landelijk dekkend netwerk waarbinnen maatschappelijke inzet van jongeren wordt bevorderd. Dit kan het maatschappelijk middenveld dichter bij elkaar brengen. Bovendien vergroot de MDT sociale inclusie en betrokkenheid op lokaal niveau. Blijvende impact is er omdat jongeren zich kunnen ontplooien tot rolmodel. De ontwikkeling die de jongeren doormaken, zorgt er namelijk voor dat ze sterker terugkomen in de samenleving. En dit heeft niet alleen effect op henzelf, maar ook op hun directe omgeving.

Doelgroep

Jongeren van 17 t/m 27 jaar

Regio/gemeente(n)

Landelijk

Meer informatie

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website