Projectomschrijving

De MDT-reis

Hoger onderwijsstudenten met een beperking vinden vaak moeilijker werk. Dat komt mede omdat werkgevers vooroordelen hebben over wat zij wel en niet kunnen. Vaak weten werkgevers ook niet dat deze studenten met de juiste aanpassingen en hulpmiddelen net zo goed kunnen presteren als hun leeftijdgenoten zonder een beperking.

Deze MDTstart met een intakegesprek waarbij studenten ontdekken wat ze kunnen en willen. Verder krijgen ze een cursus van 4 dagdelen waarin ze leren een netwerk op te bouwen, zelf initiatief te nemen en vaardigheden te ontwikkelen om zich te verbinden met collega’s op het werk.

Dan worden ze gekoppeld aan jonge werknemers met een beperking. Ze kunnen meelopen op het werk van de jonge werknemer, of zelf ideeën inbrengen om binnen een organisatie werkervaring op te doen. Bijvoorbeeld het uitwerken van een opdracht die relevant is voor hun studierichting of loopbaan. Een hbo-/wo-loopbaancentrum zorgt voor de begeleiding van de duo’s. De jonge werknemers worden op hun taak voorbereid met inspirerende meetings met andere studenten en begeleiders.

De MDT wordt afgesloten met een feestelijk coronaproof eindevent waar de jongeren een slotpitch houden over hun MDT en wat ze geleerd en gedaan hebben en een Europasscertificaat ontvangen.  

Betekenis

  • Voor jongeren

Met dit MDTL-project kunnen studenten werkervaring opdoen, zich ontwikkelen én iets goeds doen voor een ander. Na deze MDT hebben zij meer inzicht in zichzelf gekregen, nieuwe vaardigheden aangeleerd en veel verschillende mensen ontmoet. Ze ontdekken waar ze goed in zijn, waar ze nog aan moeten werken, wat ze interessant vinden en welk soort organisatie het beste past. Dit helpt hen later om die toffe (afstudeer)stage of baan te vinden. De skills die de jonge werknemers met dit project opdoen kunnen zij goed gebruiken om in hun eigen werkomgeving goed te blijven functioneren, of op zoek te gaan naar nieuwe loopbaankansen. Naast deze intrinsieke beloning krijgen zij ook een vergoeding in de vorm van VVV-bonnen, een Europees erkend certificaat en een referentie op hun cv.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Voor werkgevers is het vaak lastig om in te schatten wat het betekent om een werknemer met een beperking aan te nemen. Dit MDT-project is een laagdrempelige manier om hen hierbij te helpen. Dankzij een relatief korte werkervaringsplek zien zij snel wat er nodig is om jongeren met een beperking als werknemer goed te laten functioneren. Daarmee draagt dit project ook bij aan de inclusie van mensen met een beperking die krachtens de grondbeginselen van het VN Verdrag Handicap recht hebben om volledig aan onze samenleving te kunnen deelnemen.

Doelgroep

Jongeren in de leeftijd tot 27 jaar

Regio

Landelijk met focus op de regio’s Overijssel (zowel Noord- als Zuidwest), Noord-Brabant (Zuidoost-, Noordoost en Midden) en Utrecht.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website