Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

13 groepen van 15 jongeren zetten zich 6 maanden voor 20 tot 28 uur per week in bij gastorganisaties en tijdens gezamelijke bijeenkomsten. Hierbij zullen zij sociale-, werknemers- en communicatie vaardigheden verwerven. De jongeren krijgen naast professionele begeleiding een leeftijdsgenoot als buddy. Dit zijn stagiair(e)s van mbo- en hbo-opleidingen Sociaal Pedagogisch Werk of voormalige MDT-deelnemers.

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

Door mee te doen aan dit project, ontdekken (kwetsbare jongeren) hun eigen talenten, competenties en toekomstperspectieven. Zo kunnen zij een stap zetten naar een opleiding en/of betaald werk. De jongeren krijgen een competentiepaspoort met een overzicht van de vaardigheden die zij hebben geleerd tijdens de MDT en dit kan bij hun cv gevoegd worden.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Organisaties gaan samenwerken met getalenteerde, enthousiaste jongeren. Zodoende raken ook de organisaties zelf geïnspireerd en doen ze nieuwe kennis op. Door de diverse groepen waar de jongeren in terecht komen, ontstaat er een inclusieve samenleving met alle ruimte voor zelfontplooiing, verdraagzaamheid en respect.

Onderzoeksvragen voor het concept MDT

  • Zijn jongeren te interesseren voor de MDT en biedt het hen een oriëntatiefase op hun toekomst, op de maatschappij en de arbeidsmarkt?
  • Draagt de MDT er op lange termijn aan bij dat meer jongeren doorstromen naar werk en/of een opleiding?
  • Levert de MDT een toename van jonge vrijwilligers op?
  • Wat levert het competentiepaspoort op voor de jongeren?

Doelgroep

(Kwetsbare) jongeren tussen de 16 en 27 jaar

Gemeente(n)

Breda en Zundert

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website