Projectomschrijving

De MDT-reis

Studenten die instromen vanuit verschillende entreeopleidingen zoals ROC Mondriaan, Educatief Centrum Horizon en nog te werven onderwijsinstellingen, krijgen een vernieuwde kans om alsnog te kunnen doorstromen naar een vervolgopleiding. De studenten die deelnemen aan deze MDT-reis starten met een gezamenlijke kick-off met alle partners. Young Impact organiseert tijdens deze dag een workshop waarin de studenten aan de slag gaan met wie ze zijn, wat hun sterke punten zijn en hoe ze die kunnen combineren tot een mini-challenge. Zelfreflectie, bewustwording van gedrag en houding van de studenten vormen hierin de rode draad.

Vervolgens neemt de Unbreakable Academy het stokje over en gaan de studenten aan de slag met thema’s als weerbaarheid, mindset en mentale vaardigheden. Ook organiseert Unbreakable Academy een fysieke actiedag met spelelementen, waar studenten in teamverband leren omgaan met uitdagende situaties. Tijdens een tweede workshop van Young Impact maken de studenten een plan voor het uitvoeren van een project bij een lokale maatschappelijke organisatie.

De Young Impact Day vormt de afsluiting van dit reguliere MDT-project. Hier ontmoeten jongeren duizenden andere jonge impactmakers, vieren ze hun impact met bekende artiesten en influencers en krijgen ze zelf een podium voor de impact die ze hebben gecreëerd.

Betekenis

  • Voor jongeren

De studenten ontwikkelen zich tot zelfbewuste en verantwoordelijke burgers die volwaardig deelnemen aan de maatschappij. Ze leren de sociale kaart van hun omgeving kennen, ontmoeten mensen buiten hun eigen leefwereld en krijgen meer begrip voor anderen. Dit bevordert de sociale cohesie op lokaal niveau.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of samenleving

De studenten krijgen de mogelijkheid om zich in hun eigen buurt projectmatig en duurzaam te verbinden aan maatschappelijke organisaties/activiteiten. Ze komen in actie voor wat zij belangrijk vinden en kunnen daarmee direct maatschappelijke impact creëren. Deze positieve ervaring kan ervoor zorgen dat zij zich blijvend inzetten voor de maatschappij.

Doelgroep

Studenten van 17 t/m 27 jaar vanuit verschillende entreeopleidingen zoals ROC Mondriaan, Educatief Centrum Horizon en nog te werven onderwijsinstellingen.

Regio

Landelijk

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website