Projectomschrijving

De MDT-reis

Het is belangrijk dat jongeren aan de slag gaan in een sector die hun hart sneller doet kloppen. Met dit reguliere MDT-project gaan jongeren in de gemeenten De Ronde Venen en Uithoorn aan de slag op een plek naar keuze. Ze kunnen kiezen uit verschillende sectoren: Natuur & Dier (bijv. waterdieren in de sloot zoeken), Politiek & Bestuur (bijv. meedenken in een Jongerenadviescommisie over beleid), Sport (bijv. een jeugdteam trainen), Techniek & ICT (bijv. oude fietsen repareren), Media & Cultuur (bijv. een jongerenprogramma maken of editen) en Zorg & Welzijn (bijv. koken met andere jongeren en ouderen met dementie).

Na aanmelding inventariseert een trajectbegeleider de wensen van de jongeren. Vervolgens krijgen ze in een oriëntatietraining meer informatie over de mogelijkheden en maken ze kennis met anderen uit de MDT CREW. Tijdens een intakegesprek bespreken de jongeren met hun trajectbegeleider hoe hun MDT-reis er uit gaat zien, wat ze graag willen leren en welke begeleiding ze nodig hebben. Vervolgens gaan ze tussen de 48 en 55 uur aan de slag op hun MDT-plek. Daar krijgen ze praktijkbegeleiding. Ook zijn er 3 gesprekken met de trajectbegeleider over hoe het gaat. Tijdens de MDT CREW MEET, die 4 keer wordt georganiseerd, is er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en uitdagingen met elkaar te bespreken.

De MDT-reis eindigt met een feestje of andere leuke activiteit, die de jongeren mede mogen bedenken en organiseren. Ze hebben dan onvergetelijke ervaringen opgedaan, nieuwe vrienden gemaakt, een leuke verrassing (cash) en een certificaat ontvangen waarmee ze kunnen laten zien wat ze hebben bereikt en waar hun talenten liggen.

Betekenis

  • Voor jongeren

Door vrijwilligerswerk te doen ervaren jongeren dat zij echt iets kunnen betekenen voor een ander en/of voor de samenleving en daarmee een verschil kunnen maken. Daarnaast werken ze tijdens deze MDT-reis aan hun eigen persoonlijke ontwikkeling: ze leren nieuwe vaardigheden toepassen, doen nieuwe kennis op, reflecteren, proberen, bevragen en werken aan hun zelfvertrouwen. Ook ontmoeten ze andere mensen – van jong tot oud en met verschillende achtergronden – met wie ze in gesprek kunnen gaan en van wie ze kunnen leren.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of samenleving

De samenleving is gebaat bij jongeren die zich betrokken voelen bij hun omgeving en die bereid zijn hun tijd en talenten in te zetten voor de maatschappij. De organisaties die aansluiten bij MDT CREW krijgen de kans om jongeren beter te bereiken en te betrekken. Door jongeren binnen te halen zorgen ze er bovendien voor dat er in de toekomst voldoende mankracht blijft om hun werk te blijven doen. Ook profiteren ze van de vaardigheden en inzichten van jongeren die in het werk goed van pas komen, zoals digitale vaardigheden.

Doelgroep

Jongeren van 14 t/m 27 jaar.

Regio

Gemeenten De Ronde Venen en Uithoorn.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website