Projectomschrijving

De MDT-reis

MDT Connected is een excellentieprogramma voor studenten van ROC Mondriaan in Den Haag. Het programma start met workshops en trainingen waarin de deelnemers zichzelf beter leren kennen en ontdekken waar hun kwaliteiten liggen. Vervolgens verkennen ze wat ze belangrijk vinden in hun leven. Daarbij voeren ze ook een ‘mini challenge’ uit: een activiteit die ze organiseren voor iemand in hun directe omgeving.
Daarna maken ze kennis met maatschappelijke organisaties in Den Haag en verdiepen ze zich in onderwerpen als klimaat, gelijke kansen, diversiteit en gezondheid. Ze bedenken een project en gaan daarmee in tweetallen of in een groepje aan de slag. Samen met een docent werken ze ondertussen aan vaardigheden die nodig zijn om hun project tot een goed einde te brengen: projectmatig werken, samenwerken, jezelf presenteren, netwerken en mindset. De jongeren voeren hun project uit bij een maatschappelijke organisatie in Den Haag. Na afronding reflecteren ze op de impact die het opzetten en uitvoeren van dit project heeft gemaakt: op henzelf en op de samenleving.
Het MDT-programma duurt een half jaar. Studenten besteden er zo’n 16 uur per week aan, onder schooltijd.
Jongeren die dit MDT-programma volgen, krijgen een ‘plus certificaat’ bij hun diplomering.

Betekenis

  • Voor jongeren

Jongeren leren meer over zichzelf: wie ze zijn, wat ze kunnen en willen. Ze maken kennis met de sociale kaart van hun omgeving. Ze leggen contacten met mensen buiten hun eigen leefwereld en vriendenkring. Zo vergroten ze hun wereld en ontwikkelen ze meer begrip voor anderen.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Doordat jongeren in actie komen voor wat zij belangrijk vinden, maken ze direct maatschappelijke impact. Dit programma vergroot ook de sociale cohesie op lokaal niveau.  En de betrokkenheid van jongeren bij maatschappelijke organisaties.

Doelgroep

Studenten van ROC Mondriaan.

Regio

Den Haag

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website