Projectomschrijving

De MDT-reis

MDT Baronie start met een kick-off bijeenkomst met workshops waarin jongeren zichzelf en hun kwaliteiten beter leren kennen. Daarna verkennen ze hun waarden en hoe ze zich verhouden tot school en hun omgeving. In deze eerste fase doen ze ook iets kleins voor iemand uit hun directe omgeving, zoals boodschappen doen voor een buurvrouw.

In de tweede fase worden ze uitgenodigd om hun blikveld te verbreden en kennis te maken met allerlei lokale initiatieven in Breda. Ze bedenken een project waar ze zich voor willen inzetten, op het terrein van gezondheid, gelijke kansen, klimaat of diversiteit. Daarna gaan ze in groepen aan de slag om hun idee te realiseren. Ze kunnen bijvoorbeeld besluiten om onderzoek in de buurt doen, voor een bepaalde groep bewoners. Of oplossingen bedenken voor het watertekort in de landbouw.
De jongeren worden begeleid door docenten, mentoren of decanen en door speciale jongerentrainers.  

Het programma wordt afgesloten met de uitreiking van een certificaat. Daarnaast krijgen alle deelnemers een ticket voor Young Impact Day, het grootste jongerenfestival van Nederland.
Het programma duurt 5 maanden. Per week besteden jongeren 4 uur per week aan MDT Baronie, deels onder schooltijd en deels in hun vrije tijd.

Betekenis

  • Voor jongeren

Jongeren ontdekken wat ze belangrijk vinden en ontwikkelen hun talenten. Ze maken kennis met de sociale kaart van hun omgeving en leggen contact met mensen buiten hun eigen leefwereld en vriendenkring. Ze vergroten hun wereld en ontwikkelen meer begrip voor de ander. Ook kunnen ze praktijkervaring opdoen bij een bedrijf of organisatie.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Doordat jongeren in actie komen voor wat ze belangrijk vinden, maken ze direct maatschappelijke impact. Dat kan positief bijdragen aan een blijvende inzet voor hun omgeving. MDT Baronie bevordert de sociale cohesie op lokaal niveau en de betrokkenheid van leerlingen bij maatschappelijke organisaties, overheden en bedrijven. Bovendien wordt het onderwijs in Breda meer verbonden met de samenleving.

Doelgroep

Middelbare scholieren van 13-18 jaar, die onderwijs volgen bij stichting SKVOB

Regio

Breda

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website