Projectomschrijving

De MDT-reis

MBO Topacademie bestaat uit 6 bedrijfsbezoeken en 6 werksessies.  
Bij elk bedrijfs- of organisatiebezoek krijgen jongeren een masterclass. Die is gericht op het aanleren van vaardigheden die essentieel zijn voor de veranderende arbeidsmarkt.
Tijdens de werksessies bedenken de jongeren in kleine groepen een maatschappelijke activiteit. Ze worden begeleid door coaches en krijgen handvatten en een training om hun activiteit zelfstandig te kunnen uitvoeren. De invulling van deze activiteit mogen ze zelf bepalen. Het kan bijvoorbeeld een sportevenement zijn voor jongeren met een arbeidsbeperking. Of een media-les voor ouderen. Of een middag met sollicitatie-tips voor vluchtelingen.
Aan het eind van het traject verzorgen de deelnemers een inspiratie-les in hun eigen klas. Ze vertellen medestudenten niet alleen wat ze geleerd en gedaan hebben. Ze proberen ze ook te inspireren om zelf aan de slag te gaan met hun talenten en ambitie.

Het traject duurt 6 maanden en kost gemiddeld 3,5 uur per week. Jongeren doen mee aan deze MDT onder onderwijstijd.

Betekenis

  • Voor jongeren

Jongeren leren ‘21st-century-skills’: vakoverstijgende vaardigheden die van groot belang zijn in de veranderende arbeidsmarkt. Ze krijgen te zien hoe het eraan toe gaat bij bedrijven en maatschappelijke organisaties. Daarnaast krijgen ze de kans om als rolmodel op te treden voor medestudenten en hun opgedane kennis, vaardigheden en enthousiasme aan hen over te dragen.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

De jeugdwerkloosheid is de laatste tijd sterk toegenomen. MBO Topacademie zorgt ervoor dat jongeren beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt en dat onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar aansluiten. Organisaties en bedrijven krijgen meer inzicht in wat er onder jongeren- hun toekomstige werknemers- speelt.

Doelgroep

Mbo-studenten

Regio

Zuid-Holland

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website