Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Op basis van ervaringen in een eerdere proeftuin, is gekozen voor een duidelijk gekaderd traject. Elke jongere die zich aanmeldt, krijgt een intake met een talentenscan. Op basis van die scan kunnen jongeren kiezen voor een vrijwilligerstaak: 1-op-1 begeleiding van een andere jongere of deelname aan een project. In het 1e geval wordt de jongere gekoppeld aan een deelnemer met een specifieke uitdaging, zoals taal of gezondheid. In het 2e geval start de deelnemer in een van de teams, zoals het pr- of evenemententeam bij een afdeling van Humanitas. Bij het uitvoeren van het vrijwilligerswerk komen deelnemers regelmatig bij elkaar in een begeleidingsgroep. Deze groep wordt gevormd tijdens de intakeperiode en bestaat uit maximaal 8 jongeren, begeleid door een eigen professionele jongerencoach. De jongere rondt het traject af met een officieel afscheid van het maatje of het team.

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

Deelnemers leren vaardigheden die direct van toepassing zijn bij het vinden van een baan, maar ook vaardigheden waar zij hun hele leven profijt van hebben. Door de extra begeleiding van een eigen jongerencoach, kunnen ook jongeren met een kwetsbaarheid deelnemen aan het traject. Na afronding krijgt iedereen een certificaat en desgewenst een referentie op LinkedIn.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Jongeren krijgen diverse humanistische waarden mee, zoals verantwoordelijk zijn voor jezelf en voor een ander. Verder zorgen de projecten voor nieuwe contacten en meer wederzijds begrip, en daarmee meer tolerantie en minder vooroordelen in het dagelijks leven. Bovendien worden jongeren gestimuleerd om ook na het traject vrijwilligerswerk te blijven doen. Voor de organisaties biedt het traject onder meer kansen om hun bereik onder jongeren te vergroten en hun trainingen door te ontwikkelen.

Doelgroep

Jongeren van 16 t/m 27 jaar

Regio/gemeente(n)

Amsterdam, Den Helder, Hollands Kroon, Schagen, Utrecht

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website